Debatt


Allt åt alla Göteborg
  • Allt åt alla påminner om varför vi egentligen tågar runt på första maj.
Göteborgs Fria

”Första maj är inget jippo”

Politik är en kamp om makt. Kamp mellan de som har makten och vi som inte har, skriver förbundet Allt åt alla Göteborg. 

Första maj grundades för att både hedra arbetarrörelsens kamp och samlas kring nya gemensamma konflikter. Det är en dag för att minnas alla de som har kämpat och ibland dött i kampen för en bättre värld. Det som förenar de allra flesta som demonstrerar på första maj är vetskapen att politik inte är något ”långt borta”, eller något som bara avgörs i debatter och omröstningar mellan olika partier i riksdagen. Vi vet att politik är något som påverkar oss hela tiden, i vårt arbete, i våra bostadsområden och i våra relationer. Politik är kamp om makt. Kampen står mellan de som har makten och vi som inte har. De som har makten att chockhöja våra hyror och försämra våra arbetsvillkor. Försämra våra arbetsvillkor genom att stifta lagar som gör det möjligt för arbetsgivare att hyra in anställda en månad, en dag eller några timmar, genom så kallade bemanningsföretag. För oss som bor i områden som skall ”fräschas upp” och arbetar på arbeten som skall bli mer ”flexibla” är inte politik något som är långt borta. Vårt enda maktmedel är att göra motstånd tillsammans.

Det är detta vi påminner varandra om genom att demonstrera på första maj; att vi är många som vill ha ett annat samhälle, ett rättvist samhälle. Ett samhälle där vi inte rensas ut eller körs över. På första maj hittar vi kraft tillsammans för att orka kämpa resten av året mot de som har makten – politiker, chefer och bostadsbolag. Genom att gå ihop tillsammans kan vi vända på utvecklingen, sätta stopp och skapa en bättre värld. Detta sker i Göteborg. Det sker genom att de boende i Biskop, Gårda och Pennygången går samman och vågar ställa krav. Det sker genom att nätverk för bemanningsanställda hittar nya sätt att organisera sig mot arbetsgivarens makthunger.

I år är det val i Sverige, det så kallade ”supervalåret”, då det är både riksdagsval i Sverige och val till EU-parlamentet. Vi som är aktiva i Allt åt alla har valt att engagera oss utanför partipolitiken, även om vi inser att det är helt nödvändigt, för många till och med livsavgörande, att rösta bort Alliansen. Vi menar att det riktiga valet pågår varje dag, när vi tillsammans med våra arbetskamrater, grannar och klasskamrater tar tillbaka makten från de som försöker styra våra liv. Den gemensamma kampen firar vi på första maj.

Fokusfrågor

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu