Göteborgs Fria

Kommentar: ”Jag vill aldrig bälta en patient”

Mer öppenvårdskontakter och vårdplatser skulle kunna minska patienters lidande, skriver Ida Hammarstedt, sjuksköterska på Östra sjukhuset psykiatriska akutmottagning, som ett svar på artikeln om att det är förbjudet att bälta patienter på Island.

Jag vill aldrig bälta en patient, det känns fruktansvärt. Även om vi är välutbildade, bra på att samarbeta och erfarna är det ofta svårt att hantera en akutmottagning nattetid som ansvarar för hela Göteborgs- och Kungälvsområdet (eftersom Kungälv stänger sin psykiatriakut kl 20).

Jag skulle inte säga att bältningar är vanliga, men de förekommer. Om kommunikation inte räcker använder vi, precis som exemplet i artikeln, oftare av fasthållning än bältning och når en lösning. Jag hoppas att vi aldrig behöver bälta en enda patient till. Under de drygt två åren jag arbetat där har det blivit allt fler patienter, mer droger och som jag upplever det mer vapen. Trots det har vi fortfarande bara fem i personalstyrkan nattetid, som ibland har svårt att ge den tid och det stöd till patienterna som vi vill.

Jag tror att mycket av patienters lidande skulle minska om antalet öppenvårdskontakter och vårdplatser ökade, istället som det ser ut nu – där allt fler mottagningar slås samman och allt fler avdelningar får färre platser eller stänger helt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu