• Ingen bildtext
Göteborgs Fria

Ingen vet hur ofta psykpatienter spänns fast

Hur många patienter i Västra Götaland som har utsatts för den kontroversiella metoden bältesläggning finns ingen som vet. Statistiken är så dålig att Socialstyrelsen inte vill lämna ut den.

Sedan år 2009 samlar Socialstyrelsen in uppgifter om antal bältesläggningar från landstingen. Men när GFT begär att få ut statistik för Västra Götaland för åren 2009-2013 får vi endast statistik från 2011–2012. Motiveringen är att övrig statistik är för bristfällig för att kunna användas. Gällande siffror för 2013 säger Socialstyrelsen att de ännu inte är faktagranskade.

Problemet är brister i landstingens inrapportering, enligt Lars Grönvik, statistikchef hos Socialstyrelsen. Främst är bristerna tekniska. Landstingen skickar in felaktiga format, vilket gör att Socialstyrelsens datorer inte kan läsa filerna.

Skillnader i inrapportering mellan landsting och mellan olika år skapar också problem. I Västra Götaland framstår det som att bältesläggningarna har ökat med 29 procent, från 287 tillfällen 2011 till 372 år 2012, men om det är bältesläggningarna eller rapporterna som ökar vet man inte.

Lars Grönvik hoppas att det snart ska bli ordning, senast den 1 mars ska Socialstyrelsen rapportera in förslag till förbättringsåtgärder till regeringen.

– Det finns ett stort samhällsintresse att kunna följa användningen av tvångsåtgärder, det är en myndighetsutövning där människor vårdas mot sin vilja, även om det sker i all välmening. Risken när inrapporteringen inte fungerar är att vi inte kan ge en korrekt bild av den svenska vården, säger Lars Grönvik.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Patienter vittnar om kränkningar i vården

Förra veckan anmäldes Västra Götalandsregionen för diskriminering av en patient som är transperson. Det är ingen unik händelse. Få anmäler, men GFT har haft kontakt med flera transpersoner som vittnar om kränkningar – och som kräver att alla patienter får ett värdigt bemötande.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu