Fria Tidningen

”Ett förbud mot tiggeri är ett populistiskt utspel”

I onsdags gjorde moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson ett utspel på DN debatt där hon menade att tiggeri borde förbjudas. Marika Markovits, direktör på Stockholms Stadsmission, ser det som ett sätt att vinna politiska poäng.

– Att förbjuda tiggeri är att slå mot de allra mest utsatta, säger hon.

I onsdagens debattartikel framhöll Cecilia Magnusson att ett förbud mot gatutiggeri skulle ta bort de värsta riskerna med att fattigdom permanentas. Men Magnussson fick snabbt mothugg av partikamraterna som menade att förslaget gick emot partilinjen. Justitieminister Beatrice Ask sa i en kommentar till TT att hon inte tycker att ett förbud löser några problem och att det i en valrörelse är bättre att argumentera utifrån partiets linje.

Men trots att Moderaterna tar avstånd från förslaget fick Magnusson medhåll av partikamraten Lars Backman, som twittrade att det var rimligt att ge kommuner möjlighet att förbjuda tiggeri.

Marika Markovits ser en fara med att politikerna uttrycker stöd för kortsiktiga lösningar för att komma till rätta med tiggeriet. Hon ser det som ett sätt för politiker att vinna politiska poäng.

– Tiggeriet blottar en social utsatthet som väcker obehag hos många människor – att införa ett förbud kan vara ett sätt för politiker att visa handlingskraft och visa att de gjort väljarna nöjda, men i själva verket löser det ingenting, säger hon.

Bland riksdagspartierna är en stor majoritet mot ett tiggeriförbud – endast Sverigedemokraterna är för. I andra länder, som Danmark och Storbritannien är tiggeri redan förbjudet – och i Norge är det sedan några månader tillbaka tillåtet för kommunerna att införa lokala förbud mot tiggeri.

– Människor som tigger i Oslo har ökat till följd av den ekonomiska krisen i Europa – och för regeringen har ett förbud som jag ser det varit ett allt för enkelt sätt att komma till rätta med problemet, säger Johannes Heggland, biträdande generalsekreterare för Kirkens Bymisjon i Oslo.

Han menar att förbudet skapar en ökad polarisering och spär på fördomar mot utsatta människor och minoritetsgrupper. I Norge har förbudet bland annat utnyttjats av Lillesand kommun, där det bor runt tiotusen invånare – och nu vill norska regeringen införa ett nationellt förbud som ska börja gälla nästa år.

– Jag har förståelse för att politikerna är bekymrade över situationen, men ett förbud är inte lösningen. Det grundläggande problemet är fattigdomen. Ett förbud innebär kriminalisering av fattigdomens uttryck som kan verka polariserande och göra minoritetsgrupper till syndabockar, säger Johannes Heggland.

Marika Markovits tror också att ett förbud ökar utsattheten för många fattiga människor och efterlyser mer långsiktiga lösningar.

– Ingen gör en riktig konsekvensanalys – vad skulle till exempel hända med vårt rättssystem och med de enskilda individerna om tiggeriet kriminaliserades? Riskerar man inte bara att förflytta människor allt längre ut i samhällsperiferin där kriminalitet blir det enda sättet att försörja sig?

För att lösa den akuta situationen som många fattiga EU-migranter befinner sig i tror hon istället att det behövs en nationell samordning kring kommunernas verksamhet för att möta behoven gällande bostäder och mat. Det kan till exempel handla om att utveckla en nationell strategi för fungerande boendelösningar.

På längre sikt kan hon även se att det finns behov av en bättre europeisk samordning kring ett gemensamt socialförsäkringssystem, där varje land ska kunna erbjuda en miniminivå för ersättning till EU-migranter.

– Man kan så klart jobba med långsiktiga förändringar som handlar om att påverka regeringarna i länder som Rumänien och Bulgarien men det ändrar inte situationen för många utsatta människor just nu – därför måste vi också jobba med innovativt socialt arbete, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Svenskarnas parti inleder valturné

Val 2014

Den 23 augusti påbörjar Svenskarnas parti (SvP) sin valturné med torgmöten i Ystad, Malmö och Helsingborg. I sociala medier är reaktionerna starka och stora motdemonstrationer väntas.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu