Fria Tidningen

Ordningsbetyg splittrar alliansen

I måndags presenterade Folkpartiet sitt valmanifest, där de bland annat vill införa ordningsbetyg i skolan och göra det till en gemensam valfråga för alliansen. Men förslaget splittrar regeringspartierna.

– Vi har för mycket av sena ankomster, skolk och oro i klassrummen. Nästan var tredje elev på högstadiet och gymnasiet uppger att de blir störda av andra elever på de flesta lektioner. Någon form av ordningsomdöme finns i nästan alla andra länder, till exempel i våra nordiska grannländer, säger Tina Acketoft, (FP) ledamot i utbildningsutskottet.

Folkpartiet har under de senaste valen profilerat sig hårt i skolfrågan och i valrörelsen 2006 och 2010 har de drivit på för att införa ordningsbetyg i grundskolan och gymnasiet – något som hittills har fått svalt mottagande från de övriga allianspartierna. Och fortfarande råder det delade meningar om frågan.

– Vi är beredda att lyssna på Folkpartiet men vill inte införa generella ordningsbetyg. Moderaterna prioriterar andra förslag som mer handlar om att stärka lärarens ledarskap i klassrummet för att skapa mer lugn och ro, säger Tomas Tobé, moderat ordförande i utbildningsutskottet.

Tanken är att betygen ska ges som en sammanfattande skriftlig kommentar och inte fungera som en betygsskala likt övriga betyg. Dessutom ska det vara frivilligt för skolorna att använda sig av ordningsbetygen. Men Annika Eclund (KD) är kritisk till förslaget.

– Naturligtvis är ordning och ett gott uppförande oerhört centralt men måste det betygsättas? Jag tror inte att det kommer med i ett gemensamt valmanifest, säger hon.

Istället vill hon se att utvecklingssamtalen och dialogen mellan lärare och föräldrar förbättras. Kristdemokraterna vill också införa lämplighetstester till lärarutbildningen. Inte heller Centerpartiet vill införa ordningsbetyg i skolorna.

– Att införa betyg i ordning och uppförande vore ett felaktigt verktyg för att nå upp till en bra arbetsmiljö som behövs för elevens lärande. Det kan också leda till en stigmatisering av eleven utan att han eller hon får den hjälp som behövs för att komma tillrätta med problemen, säger Ulrika Carlsson Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson.

I slutet av månaden kommer alliansen att presentera ett gemensamt valmanifest och om ordningsbetyg blir en gemensam fråga återstår att se.

– Partiledarna i alliansen kommer att presentera ett gemensamt valmanifest inom kort. För nuvarande sker diskussioner om det exakta innehållet i detta, därför kan jag inte nu svara på hur det kommer att se ut, säger Tina Acketoft (FP).

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu