Debatt


Sjukersättning

  • "Sabba inte sjukförsäkringe" - LO manifestation mot regeringens förändringar i sjukförsäkringen i juni 2008.
Fria Tidningen

Dags för skäliga nivåer på sjukersättningen

Vi måste prata om vad som är en skälig levnadsstandard för någon som är sjuk, skriver Monica Armini från Solrosuppropet och AnnKatrin Persson och Therese Rajaniemi från Välfärdsmanifestationen.

Välfärdsmanifestationen, SocialAktion och Solrosuppropet har gått samman och äntligen gjort slag i saken för att lyfta upp dagens sjukersättnings låga nivå till diskussion. Det talas väldigt lite om de som idag lever på sjukersättning (förut kallat förtidspension eller sjukpension) – och man kan nästan få intrycket att ingen idag förtidspensioneras.

Sjukersättning kan man få när man varit sjukskriven en längre tid – ofta efter en eller ett par utförsäkringar – och när man genomgått ett antal misslyckade rehabiliteringsförsök. Försäkringskassan eller läkaren kan då föreslå att man istället går över till sjukersättning. Då slipper man ständigt förnya sjukintygen och man behöver inte längre oroa sig över utförsäkring. 

Vad man däremot inte blir lika tydligt informerad om är hur låg ersättningen faktiskt blir. Den räknas ut på de senaste årens inkomster och man får 64% av en genomsnittssumma. Det blir inte mycket med tanke på att man åren innan sjukpensionen faktiskt varit hindrad att jobba på grund av sjukdom eller skada och därmed levt på sjukpenning och förmodligen periodvis aktivitetsstöd om man varit utförsäkrad. Det är inte särskilt lätt att få en sjukersättning idag.

Regelverket är hårt och inte sällan tar det flera år av kamp att värna sina rättigheter mot försäkringskassan. Under tiden lever individen i stor ovisshet och med en osäker ekonomisk situation. När väl beslutet är fattat och man blir berättigad till sjukersättning är månadsbeloppet så lågt att det ofta inte går att leva på. Det kan vara så lågt som 6 500 kr/månad efter skatt.

För att överleva tvingas man söka bostadstillägg. Man gör alltså personer som lever på sjukersättning bidragsberoende. Vi tycker att det behövs en översyn av vår socialförsäkring så att ersättningsnivån ligger på en skälig summa som man kan leva på.

Sjukersättning ska inte innebära lyx och överflöd, men heller inte att man ständigt lever på svältgränsen eller därunder. Många som lever med livslånga sjukdomar eller skador har höga medicin- och vårdkostnader varje år. De ska dessutom betala allt annat som ingår i ett hushåll som hyra, mat, kläder mm. Då kommer man inte långt på 6 500 kr. 

Sjukersättningen är i sig inget bidrag. Det är en försäkring. Premierna är våra sociala avgifter. Likt vilken annan försäkring som helst ska man ha rätt att förvänta sig en skälig hjälp ifall man råkar illa ut. De som beviljas sjukersättning i Sverige idag är de medborgare som råkat mest illa ut av alla. Därför är de värda en högre ersättning än de har idag. De ska leva livslångt på sin sjukersättning – det är inte ett tillfälligt försörjningsstöd vid en akut ekonomisk kris.

Det är dags att börja debattera vad som är en skälig levnadsstandard för någon som är sjuk i vårt land. Sjukersättningen måste granskas under lupp. Nu.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu