Systembolaget har makten att förändra | Fria.Nu

Debatt


Göteborgs Afrikagrupp
  • Vem kan svara på frågan varför ett vin som producerats orättvist kan säljas? frågar sig Ylva Zetterlund och Katarina Johansson från Göteborgs Afrikagrupp.
Göteborgs Fria

Systembolaget har makten att förändra

Om Systembolaget vill driva ett hållbarhetsarbete som verkligen skapar förändring, då behöver de lyssna mer på lantarbetarnas organisationer, skriver Ylva Zetterlund och Katarina Johansson, Göteborgs Afrikagrupp.

Uppförandekoder, etiska val, ansvarsfulla företag och CSR är begrepp som allt fler företag har börjat använda sig av, så även Systembolaget. På Systembolagets hemsida står det att de har ett stort samhällsansvar och att det därför är självklart att utveckla en hållbar verksamhet. Men för vem finns egentligen hållbarhetsarbetet? Bidrar det till samhällsförändring eller är det bara PR?

För att fördjupa sitt hållbarhetsarbete anslöt sig Systembolaget 2012 till uppförandekoden BSCI (The Business Social Compliance Initiative), som ska garantera grundläggande rättigheter genom hela produktionskedjan. Men koden är skapad av företag i Europa. Den inkluderar inte fackliga organisationer eller civilsamhälle. Därmed har de vars situation koden riktar sig till - arbetarna i exempelvis vinproduktionen - inget att säga till om när det gäller utformning, användning och uppföljning av det etiska arbetet. Hur ska en sådan kod kunna bidra till verklig förändring?

För att på riktigt driva förändringsarbete krävs en fördjupad dialog med lokala organisationer och fackföreningar. Detta understryks i Swedwatch rapport Vinets väg från druva till glas (december 2013).

Samma rapport tar också upp vingårdsarbetares utsatta situation i Argentina, Chile och Sydafrika. Dåliga villkor och en lön som inte går att leva på, även i de fall då arbetare får lagstadgad minimilön, är mycket vanligt förekommande. Rapporten förespråkar därför att Systembolaget ställer krav på en lön som är högre än minimilön. Ett krav på en lön som går att leva på är det enda rimliga. Att BSCI-koden inte kräver detta, som är så grundläggande för arbetarna, kan förklaras med att arbetarnas organisationer inte är inkluderade.

Systembolaget hänvisar ofta till konsumentmakt, om konsumenten efterfrågar och väljer etiska varor tas de in i sortiment. Den 13 februari gick kampanjen Rättvis vinhandel därför till Systembolag för att fråga efter schysst producerat vin. Men när vi ställer frågor till butikspersonal visar det sig att de får för bristfällig information om vad som gäller för att kunna ge råd om köp. Det är inte personalens fel att de inte fått utbildning, men vem kan svara på frågan varför ett vin som producerats orättvist kan säljas?

Om Systembolaget vill driva ett hållbarhetsarbete som verkligen skapar förändring, då behöver de lyssna mer på lantarbetarnas organisationer och se till att CSR genomsyrar hela organisationen. Systembolaget kan bidra till en positiv förändring. Men det är orimligt att tro att personer som jobbar i vinindustrin kommer att få bättre villkor, när de inte involveras i hållbarhetsarbetet.

25 februari klockan 18.00 arrangerar Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna ett seminarium om hållbarhetsarbete, i Viktoriahuset. På plats finns Göran Klintberg från Systembolaget, representanter från kampanjen Rättvis vinhandel samt CSR-forskaren Niklas Zandén från Handelshögskolan i Göteborg.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu