• Antal anmälningar i Västra Götaland.
Göteborgs Fria

Dramatisk ökning av anmälda vårdbrister

Att patienter bollas mellan olika vårdgivare, att behöva vänta länge i telefonslussen och att läkemedel byts ut mot ”månadens vara”. Det är innehållet i några av de 5 800 anmälningar som patientnämnderna i Västra Götaland fick in under 2013.

Karin Norin-Nilsson, patientnämndens utredare, berättar vad flest patienter i hade synpunkter på:

• I topp kommer telefonslussen Kontaktpunkten. Tidigare kunde patienter ringa direkt till exempelvis sin läkare eller avdelning, men nu hänvisas patienter inom allt fler verksamheter till telefonslussen, vilket skapar bekymmer.

– Det blir som ett filter för den som ska slussas igenom. Kontaktpunkten tar emot samtalet och lägger ett meddelande till en läkare, som inte har ringt upp alla gånger. Det blir för många stopp, speciellt för patienter inom psykiatrin där många är i behov av hjälp omedelbart, säger Karin Norin-Nilsson.

• Att vårdgarantin verkar ha påverkat prioriteringsordningen är en annan vanlig synpunkt, då patienter upplever att förstagångsbesök prioriteras framför återbesök.

• Tillgången till psykiatrisk vård lyfts också av många patienter. Att falla mellan specialistvårdens och vårdcentralernas stolar är ett återkommande problem.

• Patienter vittnar om problem när läkaren ordinerar ett läkemedel men apoteken byter ut det mot ett billigare, ”månadens vara”. Då styrka, färg och form kan förändras har byten lett till att patienter tagit dubbla doser. ”Månadens vara” har ibland varit läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen.

• Avtal med privata vårdgivare har skapat problem, framförallt då avtalen löper ut.

– Till exempel köper landstingen ögonoperationer, med avtal för en viss tid. När patienter då får problem efter en operation efter att avtalstiden har gått ut – vem ska ta hand om komplikationer då? säger Karin Norin-Nilsson.

• Dåligt bemötande och att inte bli lyssnad till är ett annat område som många patienter hör av sig kring.

– Kanske har man varit på vårdcentralen och uttryckt att man inte mår bra, men upplevt att man inte blivit lyssnad på och när man väl blir det är det för sent. Vi har till och med sett ärenden som lett till dödsfall.

Fakta: 

Patientnämnderna

• I Västra Götaland finns fyra patientnämnder (Borås, Göteborg, Mariestad och Uddevalla). De är fristående från hälso- och sjukvården och har tystnadsplikt. Hjälpen är gratis.

• Nämnderna kan exempelvis hjälpa dig att få en dialog med vården, att förklara regelverk och att få kontakt med patientförsäkring för vårdskador.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Barnmorskor kräver mer personal

Vi kräver en barnmorska per födande kvinna. Det handlar om kvinnors rättigheter, sa barnmorskorna Eva-Maria Wassberg och Marianne Weichselbraun under dagens stormöte.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu