• – Vi vill att alla patienter ska vara informerade om sina rättigheter, säger Dragan Dobromirovic, ordförande i patientnämnden i Göteborg.
Göteborgs Fria

”Vården borde redovisa åtgärder bättre”

Anmälningar om brister i vården ökar markant, enligt patientnämnderna i Västra Götaland. Men vården borde bli bättre på att redovisa om anmälningarna leder till förändringar, anser nämndordförande Dragan Dobromirovic.

De senaste fem åren har antalet anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland ökat med 43 procent. I första hand antas ökningen bero på att allt fler får reda på att nämnderna finns.

– Men å andra sidan kan det vara så att vården inte fungerar så bra, säger Dragan Dobromirovic (S), ordförande i patientnämnden i Göteborg.

Han tycker det är viktigt att alla patienter får reda på att det går att anmäla brister till nämnderna.

– Vi vill att alla patienter ska vara informerade om sina rättigheter. Det är känt att i vissa stadsdelar lever människor kortare, får sämre vård och sämre service, bland annat eftersom man inte behärskar språket tillräckligt. Jag har själv upplevt det, att jag kommit till en undersökning och inte förstått, säger Dragan Dobromirovic.

Alla synpunkter som nämnderna får in från patienter ges vidare till vårdgivarna, dock utan att avslöja någon patients identitet. Men vårdgivarna borde bli bättre på att återkoppla om anmälningarna leder till några förändringar, anser Dragan Dobromirovic.

– Någon gång vill man veta vad som hänt med ett ärende, ibland får vi veta att det rättats till, men ofta får vi inte veta vad som händer. Det skulle vara bra för oss att veta om vi gör någon konkret nytta.

Vad är det för idé att anmäla till er om inte ni får veta om det sker några åtgärder?

– Jag tror att man kan känna sig tryggare genom att man får någon att tala med, och som hjälper en att ta kontakt med vården. Våra utredare är duktiga på att sätta problemet på papper och de kan hjälpa till med att framföra klagomål till andra instanser.

Genom att anmäla hjälper man också till att öka allmänhetens insyn i vården.

– Vi märker så fort det sker någon förändring inom vården, då vänder sig många till patientnämnden. De ansvariga i vården känner ju redan till problemen, det är jag säker på, men vi blir som en väckarklocka.

En patientgrupp som nämnderna hoppas på fler anmälningar från är patienter inom den kommunala sjukvården, till exempel patienter som får vård på äldreboenden. Under 2013 stod patientgruppen endast för 140 anmälningar i hela Västra Götaland.

– Men de ärenden vi får är väldigt allvarliga, säger Dragan Dobromirovic. Man sitter eller ligger och känner sig nonchalerad, eller har inte fått mat i rätt tid och det har hänt allvarliga skador.

Även om patientnämnderna består av de politiska partierna har de inga mandat att gå in och säga vad som behöver åtgärdas, de ska vara en neutral part som endast framför patienteras upplevelser till hälso- och sjukvårdsutskotten, regionfullmäktiges presidium och stadsdelsnämnderna, för att politikerna där ska fatta beslut. Dragan Dobromirovic säger att han också önskar bättre återkoppling från stadsdelsnämnderna, som har hand om den kommunala sjukvården.

– Vi har kontaktat samtliga stadsdelsnämnder för att återföra patienternas upplevelser av äldreomsorgen till politikerna, men endast två nämnder – Angered och Östra Göteborg – har bjudit in oss. Det är jag ledsen över.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Barnmorskor kräver mer personal

Vi kräver en barnmorska per födande kvinna. Det handlar om kvinnors rättigheter, sa barnmorskorna Eva-Maria Wassberg och Marianne Weichselbraun under dagens stormöte.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu