• GFT har träffat Marianne Weichselbraun (till höger) som kämpar för förändring genom Barnmorskeförbundet och Eva-Maria Wassberg som protesterade genom att säga upp sig från Östra sjukhuset.
  • Ett nationellt möte för barnmorskor hölls i Göteborg på onsdagen, den 22 januari. På plats var representanter från Stockholm, Göteborg, Borås och Skåne.
  • – Man ska inte behöva vara rädd inom svensk förlossningsvård, säger Linda Ternebrink (längst till höger), barnmorska i Borås.
Göteborgs Fria

Barnmorskor kräver mer personal

I dag, onsdag, samlades barnmorskor från hela landet för att kräva bättre villkor. Eva-Maria Wassberg och Marianne Weichselbraun, aktiva i kampanjen i Göteborg, menar att antalet komplikationer kan minska med fler barnmorskor.

– Nu är det nog, vi kräver en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning. Det här handlar om kvinnors rättigheter, säger Marianne Weichselbraun, legitimerad barnmorska och styrelseledamot i Barnmorskeförbundet, som jobbar inom SU:s förlossningsvård.

"Nu är det nog" är också namnet på kampanjen som barnmorskor i Stockholm startade hösten 2012. På onsdagen drog kampanjen också igång på allvar i Göteborg då ett riksomfattande möte hölls i Vårdförbundets lokaler vid Brunnsparken.

Barnmorskornas främsta krav är att alla födande personer ska få ha en barnmorska hos sig genom hela förlossningen. I dagsläget ser det inte ut så och personalen tvingas springa mellan patienter.

– Här i Göteborg kan man ha hand om två familjer i aktivt födande samtidigt, och någon som precis har fött eller som ska på kontroll. Vi bedriver akutsjukvård och kan inte säga till någon att vänta, de föder när de föder, säger Marianne Weichselbraun.

Om det fanns en barnmorska per kvinna skulle förlossningsupplevelserna bli mer positiva och komplikationerna minska, enligt barnmorskorna.

­– I dag har vi fler komplikationer i Göteborg än vi behöver ha, så är det. Det kan vara stora blödningar, bristningar, kejsarsnitt, problem med amning och inte bara medicinska problem utan hur upplevelsen påverkar kvinnan och familjen på kort och lång sikt.

Att barnmorskorna tvingas lämna födande personer ensamma eller med en partner lägger över ett stort ansvar på anhöriga, påpekar Eva-Maria Wassberg.

– Det här är ett yrke som kräver lång utbildning, ändå ska en partner in och stödja upp som kanske aldrig har sett en förlossning eller vet hur hon, han eller hen kan vara ett bra stöd ­ det är för mycket begärt, säger Eva-Maria Wassberg.

Mellan 2008-2012 jobbade Eva-Maria Wassberg som timanställd på Östra sjukhusets BB och förlossningsvård, men sa sedan upp sig.

­ – När en förlossning går bra innebär det inte att det bara råkar bli så ­– det ligger mycket arbete bakom, det handlar om att skapa en god relation och en trygg miljö och det gick inte.

Danmark lyfts fram som ett gott exempel. Där finns kvalitetsmål om att det ska vara en barnmorska per födande.

­– Jag var där och frågade kollegorna vad de gör om alla barnmorskor är upptagna och de kommer en till kvinna. "Då ringer vi efter en taxi som hämta den barnmorska som är i beredskap", svarade de.

Nu har barnmorskorna bildat en strategigrupp som ställer krav på de politiska nämnder i Västra Götaland som beställer vård. Ett krav är att det fattas beslut om en barnmorska per födande, och ett annat krav är att barnmorskorna ska tillfrågas inför politiska beslut som rör förlossningsvården.

­– Vi vill att politikerna ska prata med oss innan de gör beställningar, så har det inte gått till tidigare. Det är vi som har ansvar för födandet ­– och kunskapen, säger Marianne
Weichselbraun, som säger att det inte är några enorma resurser som måste till.

– En satsning med fler barnmorskor fram till sommaren skulle göra att komplikationerna minskar. Det blir billigare på sikt.

I grund och botten är det en rättighetsfråga, säger Marianne
Weichselbraun.

– Det handlar om synen på en födande kvinna, förut har det setts som att kvinnor ska genomlida förlossningar. Men kvinnor har rättigheter i samband med att de föder barn. Vi hoppas att de ska komma till oss så vi kan ställa dessa rättmätiga krav tillsammans, säger Marianne Weichselbraun.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Oron växer bland barnmorskorna

Förra sommaren var den värsta någonsin för förlossningsklinikerna. I år blir det ännu värre, tror barnmorskan Lilleba Anckers.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu