• FRA:s signalspaning som går ut på att hitta trafikmönster kan ses som en typ av åsiktsregistrering, menar Martin Löwdin.
Fria Tidningen

Expert om FRA: ”En form av åsiktsregistrering”

De nya avslöjandena kring FRA:s och NSA:s täta samarbete chockar nätaktivisten Martin Löwdin. Han vill nu att vi frångår det tekniskt komplicerade och pratar om vad de nya uppgifterna innebär mer konkret.

– Jag måste säga att jag är chockad ärligt talat. Det är poppis i den krets som jag befinner mig i att säga att det är blasé och att det här visste vi redan. Men jag kan säga att, det här visste vi inte.

Det säger Martin Löwdin, aktiv i Juliagruppen som arbetar för ett fritt internet, om de nya Snowdendokumenten som SVT:s Uppdrag granskning har kommit över. Dokumenten visar på ett tätt samarbete mellan Sverige och USA som sträcker sig långt tillbaka i tiden, ända till 50-talet. I det senaste samarbetsavtalet som upprättades år 2011 står det att NSA efterfrågar specifik information från FRA men att avtalen ska hållas hemligstämplade eftersom de kan skada Sveriges ”politiska neutralitet”. Dokumenten visar också att Försvarets radioanstalt, FRA, har begått dataintrång vid ett hundratal tillfällen tillsammans med den amerikanska underrättelsetjänsten NSA och brittiska GCHQ i ett samarbete som kallas ”Winterlight”.

– Som jag uppfattar dokumenten så handlar det om att NSA har beställt signalspaning från Sverige, säger Martin Löwdin.

Men alla reagerar inte lika kraftfullt på de senaste uppgifterna. Försvarsminister Karin Enström (M) håller fast vid att vi har en tydlig lagstiftning och säger att hon förutsätter att FRA följer den.

– Skulle det visa sig att det finns brister så ska de självklart åtgärdas, säger hon till Aftonbladet, och hänvisar till tillsynsmyndigheten Statens inspektion av försvarsunderrättelseverksamhet, SIUN.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger till Dagens Nyheter att han ”måste utgå ifrån att FRA följer svensk lag”. Samtidigt ökar kraven från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Piratpartiet att regeringen ska lägga korten på bordet och redovisa hur omfattande FRA:s övervakning är samt att det ska genomföras en oberoende utredning som tittar på om myndigheten har brutit mot lagen.

Martin Löwdin är också bekymrad över att regeringen inte har reagerat kraftfullare på de uppgifter som har kommit fram. Han kallar regeringens hållning för ”naiv”.

– Vi har sett historiskt att oavsett statsskick och vilka hot som har riktats mot ett land så tar sig underrättelsetjänsten friheter som går utöver vad lagen tillåter, vilket har hänt när det gäller NSA. Därför är det naivt att säga att de utgår från att FRA inte har brutit mot lagen.

Han är också kritisk till att ansvariga politiker och experter ofta hänvisar till att det är känt sedan tidigare att FRA samarbetar med andra länder. Han ser det som en ”översittartaktik” för att få det att framstå som att avslöjandena inte är så allvarliga som de verkar. Eftersom det är en tekniskt komplicerad fråga så riskerar det att dämpa den ilska som skulle kunna uppstå bland allmänheten, menar han.

– Det är inte lika enkelt att förstå som IB-affären utan det handlar om abstrakt internetspaning. Jag tycker att vi måste försöka fokusera på vad det här innebär rent konkret. Det finns ingen risk för att en enskild individs mejl avlyssnas men det som FRA och NSA tittar på är olika trafikmönster, som vilka sidor som besöks och vilka kontaktnät man har. Det kan ses som en form av åsiktsregistrering. Trots att uppgifterna slängs bort direkt så finns fortfarande den möjligheten.

Även om regeringen än så länge inte har visat någon vilja att tillsätta en särskild utredning som tittar på FRA:s samarbete med andra länder så tror Martin Löwdin att regeringen slutligen kommer bli tvungna att agera. Om inte frivilligt så efter påtryckningar från EU.

– Att NSA har bedrivit aktiv signalspaning mot flera länder inom EU gör att det höjs misstankar om vilken inblandning Sverige har som befinner sig på insidan och som har ett tätt samarbete med NSA. Men jag hoppas att Sverige tar tag i det här innan EU tvingar Sverige att göra det.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu