Eva Olsson

Fördjupning


Hemlöshet

Del 4

  • Miljöpartiet vill ha nationella riktlinjer som garanterar EU-migranter tak över huvudet.
Fria Tidningen

Krav på nationella riktlinjer för hemlösa EU-migranter

För att få bukt med den stora ökningen av hemlösa EU-migranter krävs det att frågan lyfts på EU-nivå. Det är de flesta partierna överens om. Men nu kommer också krav på att det behövs nationella riktlinjer som tydliggör kommunerna ansvar.

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet EU-migranter och tredjelandsmedborgare med uppehålls- eller arbetstillstånd i andra EU-länder som söker sig till Sverige. Främst är det till de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som den här gruppen kommer i jakt på arbete men många tvingas istället ut i hemlöshet. Med en fortsatt ekonomisk osäkerhet och hög arbetslöshet inom EU och en utbredd diskriminering mot främst romer ser det ut som att trenden kan komma att hålla i sig. Många hemlöshetsorganisationer spår till och med att vi kan komma att få se en fortsatt ökning. Michael Anefur är sedan 2012 regeringens nationella hemlöshetssamordnare som ger stöd till kommuner för att motverka hemlöshet. Han är bekymrad över utvecklingen.

– Jag delar den allmänna bilden att det de senaste 3-4 åren har skett en ökning bland den här gruppen hemlösa. Grundfaktorerna är stor fattigdom och utsatthet, diskriminering och utbredd korruption i hemländerna som gör att pengarna som ska gå till social välfärd fastnar på vägen, säger han.

Att problemet på längre sikt måste lösas på EU-nivå är de flesta partierna överens om.

– Detta är ytterst en social fråga, och vi måste lägga press på de länder som inte bryr sig om att bekämpa fattigdom och misär att de ändrar sin socialpolitik, säger riksdagsledamoten Morgan Johansson (S).

– Problemet handlar om fattigdom inom Europa och det är där vi måste börja för att lösa problemet, säger Fredrik Federley (C), migrationspolitisk talesperson.

Moderaterna pekar på att det i början av november hölls en konferens i Stockholm med representanter från de nordiska huvudstäderna, andra EU-länder, frivilligorganisationer och ambassader då det diskuterades hur de kan samverka för att lyfta frågan till EU-nivå.

– Vid detta möte signerade de nordiska huvudstäderna ett gemensamt brev där de gemensamt uppmanar EU att vidta åtgärder. Frågan är större än den vi ser på Stockholms gator, säger socialborgarrådet Anna König Jerlemyr (M) som var värdinna vid konferensen.

Men det behövs också akuta insatser för att bemöta behovet hos de hundratals hemlösa EU-migranter som redan befinner sig på Sveriges gator. I Stockholm och Göteborg har det startats upp akutcenter och verksamheter som riktar sig till just den gruppen medan det i Malmö helt saknas sådana insatser. I dag finns det nämligen inga nationella riktlinjer. Ett av partierna som vill ändra på det är Miljöpartiet. De vill ha en nationell tak-över-huvudet-garanti som även omfattar EU-migranter.

– Miljöpartiet vill ha en lagstiftning som ger kommunerna ansvaret att erbjuda alla som lever i hemlöshet en fast bostad, säger Maria Ferm (MP), migrationspolitisk talesperson.

Vänsterpartiet kan tänka sig att titta vidare på förslaget om en nationell tak-över-huvudet-garanti och Kristdemokraterna vill att det ska tydliggöras i lagen vilket ansvar kommunerna respektive staten har för humanitära insatser, exempelvis tak över huvudet, för den som befinner sig i Sverige enligt EU:s tremånadersregel. Fredrik Federley (C) säger att de inte har haft frågan uppe inom partiet om att se över lagstiftningen men säger att de mycket väl kan komma att tänkas diskutera frågan.

– Det är ingenting jag avfärdar men jag har inte mandat att säga säkert att det är någonting vi kommer att driva, säger han.

Michael Anefur ska nästa år överlämna sin slutrapport till regeringen. Han vill ännu inte uttala sig om vad han kommer att föreslå men säger att man förutom en nationell tak-över-huvudet-garanti också skulle kunna upprätta en ny hemlöshetsstrategi, som har funnits tidigare men som upphörde år 2009. Samtidigt säger han att det kan vara problematiskt att sätta upp nationella mål eller riktlinjer för kommunerna. Han tycker att den lagstiftning som finns redan i dag är bra och tydlig men upplever att många kommuner gör en för strikt tolkning av den.

– Socialtjänstlagen säger att om en person är i akut nöd ska de få hjälp oavsett vart personen kommer ifrån. Om en person kommer till Stockholm från Kiruna och befinner sig i nöd ska personen få hjälp med tak över huvudet, mat och en biljett hem. Men många kommuner tolkar det här väldigt hårt, säger Michael Anefur och nämner Skåne som exempel, som enligt ett avtal med Skåne stadsmission bara erbjuder EU-migranter plats på stadens härbärgen i en natt.

Han berättar att EU just nu håller på att ta fram en handbok kring hur kommunerna ska tolka regelverket inom EU och på nationell nivå när det gäller hemlösa och arbetslösa EU-migranter.

– Det viktigaste är att vi får gemensamma regler och riktlinjer på EU-nivå och trycker på andra länder så att de når upp till kraven på mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Fakta: 

Nationell hemlöshetssamordnare:

Regeringens hemlöshetssamordnare, Michael Anefur, har i uppdrag att mellan 2012-2014:

• ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa en långsiktig hållbar struktur och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarkanaden

• särskilt uppmärksamma arbetet mot vräkningar av barnfamiljer

• utifrån en nationell dialog förankra hur lokala handlingsplaner och strategier kan föreslås

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

En ”motsägelsefull” bild av ruts påverkan

Rut

Den svarta hushållstjänstesektorn har minskat kraftigt sedan rut-avdraget infördes. Det upplever i alla fall företagarna inom den formella sektorn. Samtidigt har en majoritet av företagarna upplevt konkurrens från den svarta sektorn. En motsägelsefull bild av utvecklingen, menar Anna Gavanas, som tagit fram en ny rapport om rut-avdragets konsekvenser på hushållstjänstesektorn.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu