Eva Olsson

Fördjupning


Eva Olsson
  • Ökad transparens kan leda till att dold lobbying ökar, tror forskaren Camilla Nothhaft.
Fria Tidningen

”Det finns en naivitet om lobbyisters makt”

Forskaren Camilla Nothhaft har närstuderat hur lobbyister arbetar på EU-nivå för att påverka politikerna. Hon menar att den lagstiftning som ska reglera lobbying inte fungerar.

Camilla Nothhaft, som är kommunikationsvetare vid Lunds universitet, släppte tidigare i år en avhandling om hur professionella lobbyister i Bryssel arbetar. Hon har närstuderat hur sju lobbyister och EU-parlamentariker arbetade genom att följa med dem en vecka var från morgon till sen kväll. Tidigare forskning har mest fokuserat på andra aspekter än själva mötet mellan lobbyisten och politikern:

– Man har utgått från att de bara pratar med varandra och utbyter information och inte ifrågasatt hur relationen växer fram och att det i kommunikationen uppstår en ofrånkomlig form av nepotism.

Hur kommer det sig att du ville forska om det här?

– Ytterst är det en demokratisk fråga, att som medborgare få veta hur det faktiskt funkar, hur de politiska besluten blir verklighet. Jag har själv jobbat som konsult på en byrå i Stockholm som jobbade med EU-lobbying, och det var där intresset väcktes.

Hur upplever du att kunskapen om lobbying ser ut i dag bland allmänheten?

– Den är väldigt bristfällig och jag tror att det finns en stor naivitet kring hur de arbetar och vilken stor makt de har.

Vad blev du mest förvånad över när du skuggade lobbyisterna och politikerna?

– Det som förvånade mig mest var att det rörde sig om intelligenta och reflekterande människor, men att det fanns en naivitet i hur de pratade om problemen med lobbying och att de inte såg sina kontakter med lobbyister som ett problem. Det gällde även lobbyisterna själva som inte såg det de gjorde som något problem.

Du skriver att lobbyisterna använde sig av kreativitet för att framstå som något mer än bara en lobbyist. Kan du ge exempel?

– Det handlar om hur man försöker ikläda sig roller och träffa politiker i andra sammanhang än som lobbyist, till exempel att man går med i samma förening som en politiker för att bygga upp en annan typ av relation.

Hur har lobbyingen förändrats på senare år?

– Det är ökade krav på transparens i dag vilket lett till att en större del av lobbyingen sker öppet. Men sedan är det svårt att veta om även den informella lobbyingen har ökat. Efter att ha skrivit min avhandling har jag all anledning att tro att när transparensen ökar, ökar också den andra sidan av lobbyingen, den dolda lobbyingen som inte går att spåra eftersom politikerna inte ens själva ser det som lobbying.

Vad hoppas du att din avhandling ska leda till?

– Att få alla inblandade och allmänheten att förstå vad lobbying handlar om och också att öka kunskapen bland journalister så att de granskar och bevakar vad som händer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Sverige har blivit empatilöst”

Massutvisning av irakier, stopp för anhöriginvandringen från Somalia och få rättigheter för papperslösa. Sverige har de senaste åren fått kritik från både FN och människorättsorganisationer för en alltmer restriktiv flyktinghantering. I första delen av vår artikelserie "Den humana flyktingpolitiken" fokuserar vi på kontrasten mellan konventionen om mänskliga rättigheter och en alltmer restriktiv asylbedömning.

Fria Tidningen

Fria Tidningen frågar partierna om tillväxten

Dagens ekonomiska system bygger på ständig ekonomisk tillväxt. Kritiker menar, att det ur miljösynpunkt, inte kommer vara hållbart i längden. Vad har ni för inställning till tillväxtkritiken och har ni diskuterat andra alternativa system?

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu