Eva Olsson

Fördjupning


Eva Olsson
Fria Tidningen

En ”motsägelsefull” bild av ruts påverkan

Den svarta hushållstjänstesektorn har minskat kraftigt sedan rut-avdraget infördes. Det upplever i alla fall företagarna inom den formella sektorn. Samtidigt har en majoritet av företagarna upplevt konkurrens från den svarta sektorn. En motsägelsefull bild av utvecklingen, menar Anna Gavanas, som tagit fram en ny rapport om rut-avdragets konsekvenser på hushållstjänstesektorn.

Rut

I en nyutkommen rapport har Anna Gavanas, socialantropolog vid Institutet för framtidsstudier, tittat på vilka konsekvenser rut-avdraget har fått på hushållstjänstesektorn. Det har hon gjort genom att fråga arbetsköparna inom den formella sektorn vilken bild de har av utvecklingen. Tanken är att rapporten ska fungera som en uppföljning av den rapport hon släppte för ett år sedan, som fokuserade på hushållstjänstarbetares perspektiv och sambandet mellan den formella och den informella hushållstjänstesektorn.

– Nu fortsätter jag att bygga pusslet och har valt att inrikta mig på nationell nivå och på arbetsgivarna för att titta på hur förutsättningarna har utvecklats inom sektorn sedan skattereduktionen infördes, säger Anna Gavanas.

Rapporten bygger på en enkätundersökning med 67 arbetsköpare inom den formella hushållstjänstesektorn i hela Sverige. De har fått svara på frågor om hur de ser på utvecklingen vad gäller bland annat arbetsvillkor, löner och konkurrens från den informella sektorn. Merparten av de som har svarat på enkäten ser en positiv utveckling när det gäller anställningsvillkor, löner och kompetensutveckling. 70 procent säger också att de upplever att hushållstjänster har bidragit till att öka sysselsättningen för grupper som har haft svårt att komma ut i reguljärt arbete. Men Anna Gavanas säger att rapporten samtidigt visar på en motsägelsefull bild av utvecklingen.

– Skatteverket rapporterar att den svarta marknaden är på väg ut vilket också var syftet med skattereduktionerna. Men i min undersökning blir det ganska motsägelsefullt. Dels säger företagarna att de uppfattar att den svarta sektorn har minskat i stort, men över hälften har upplevt konkurrens från informella aktörer.

Anna Gavanas menar att det här visar på att hushållstjänstemarknaden kanske snarare segmenteras än att den vita marknaden ersätter den svarta. Hon hoppas att rapporten kommer att leda till att man forskar vidare på området, men att man kanske inte ska fokusera på en svart och en vit marknad utan ett spektrum av olika aktörer.

– Man måste även titta på aspekten att kunder har olika beteenden och önskemål och se vad det får för konsekvenser för segmenteringen av marknaden.

När företagen har fått in klagomål från anställda på kunder gäller det främst att kunderna har försökt få ut mer tjänster än vad de har betalat för. Anna Gavanas menar att oetablerade företag är mer utsatta, vilket kan tvinga dem att tillmötesgå sådana krav.

– Jag hoppas att rapporten ska kunna bidra med att inge kunskap för en fortsatt diskussion och att det i längden ska underlätta utvecklingen mot drägliga arbetsvillkor, och inte bara för de som idag har tillträde till trygga heltidsantällningar i den formellt reglerade sektorn.

Fakta: 

RUT-avdraget

Skattereduktionen för hushållsarbete (RUT) infördes den 1 juli 2007. Syftet med RUT-avdraget var att skapa fler jobb och minska svartarbetet inom hushållstjänstesektorn.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

S ändrar sig om Rut-avdrag

Rut

Sedan alliansregeringen införde Rut-avdraget för hushållsnära tjänster för ungefär fyra år sedan har Socialdemokraterna starkt kritiserat reformen för att endast gynna höginkomsttagare.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu