Eva Olsson

Fördjupning


Hemlöshet

Del 5

  • De flesta partier tycker inte att det ska lagstiftas mot tiggeri.
Fria Tidningen

Polisen: Inga bevis för organiserat tiggeri

Moderaterna vill utreda möjligheten att förbjuda organiserat tiggeri. Men enligt flera polismyndigheter finns det inga belägg för att det förekommer.

För några år sedan hade Sala planer på att bli den första kommunen i landet att förbjuda tiggeri på allmän plats. Tanken var att underlätta för polisen att agera mot brottslighet som kan följa i tiggeriets spår, som till exempel människohandel. Förslaget fick stöd av alla politiska partier i kommunfullmäktige men i sista stund slog länsstyrelsen i Västmanland fast att ett sådant förbud strider mot ordningslagen. Men än i dag finns det partier och politiska företrädare på både kommunal och nationell nivå som fortsätter driva det kravet.

De flesta riksdagspartier är starkt kritiska till ett så kallat tiggeriförbud, visar en enkätundersökning som Fria Tidningen har skickat ut till samtliga partier (läs mer i papperstidningen). Kristdemokraterna kallar det ”lika fel som att förbjuda fattigdom” och Centerpartiet och Folkpartiet menar att det skulle strida mot EU:s regler om fri rörlighet. Socialdemokraterna menar att påståendena om att det finns organiserad kriminalitet bakom tiggeriet har visat sig sakna grund: ”Lösdriverilagen avskaffades i Sverige 1965, och den ska vi inte ha tillbaka.”

Men det finns två partier som inte är främmande för att lagstifta mot tiggeri. För ungefär en månad sedan antog Sverigedemokraterna ett förslag om att förbjuda utländska tiggare. Enligt partiet har de kommit hit för att tigga yrkesmässigt till skillnad från de svenska tiggarna som tigger på grund av hemlöshet eller alkohol- och narkotikamissbruk.

"Vi anser att det svenska samhällets sociala insatser ska riktas mot och ta hand om våra egna medborgare i första hand.", skriver Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Richard Jomshof i ett mejl.

Mer förvånande är kanske att även Moderaterna kan tänka sig att lagstifta mot en viss typ av tiggeri. På partistämman i oktober beslutade de att anta ett förslag om att utreda möjligheten att kriminalisera så kallat ”organiserat tiggeri”.

Enligt Krister Hammarbergh (M), ledamot i justitieutskottet, handlar Moderaternas förslag i första hand om att göra en kartläggning för att se hur stort problemet är. Efter det kan man diskutera om det behövs en lagändring, säger han. Hans uppfattning är att det i dag förekommer att andra för egen vinning utnyttjar utsatta människor för till exempel tiggeri.

– Det är en misstanke som vi har utifrån olika uppgifter att det förekommer.

Mer specifik än så vill inte Krister Hammarbergh vara förutom att han säger att det bland annat är uppgifter som kommer från ”poliser i olika delar av landet”.

Men av de polismyndigheter som Fria Tidningen har varit i kontakt med ger alla bilden av att det inte finns några belägg för att det skulle förekomma organiserat tiggeri.

– Vi vet att det handlar om familjegrupper som flyttar till Sverige tillsammans och samarbetar men att det skulle handla om brottslighet har vi inte fått bekräftat, säger Lena Matthjis, operativ chef vid Citypolisen i Göteborg.

– Vi har inte kommit i kontakt med sådana fall där vi vet med säkerhet att det har kopplingar till organiserad brottslighet, säger Fredrik Sjömark, chef för kriminalunderrättelsetjänsten i Norrbotten.

Samma bild ger gränspolisen i Skåne. Enhetschefen Kristina Hallander Spångberg säger i och för sig att det finns en misstanke om att det förekommer fall där tiggare har utsatts för människohandel. De har haft flera sådana fall på sitt bord. Men det är ingenting man har kunnat bevisa.

– Det handlar om att vi har fått underrättelseinformation om att det förekommer människohandel men det har inte gått att bevisa. Vi har inget sådant ärende just nu, säger hon.

Även Citypolisen i Stockholm har tidigare sagt till Dagens Nyheter att det inte finns några belägg för att det skulle finnas något organiserat tiggeri.

– Det som ser skumt ut för en vanlig Svensson är ofta rent praktiskt organiserat tiggeri. Man åker gärna ihop och samordnar tiggeriet, den som har bil kör runt de andra till olika platser och den som kan skriva och läsa hjälper till att växla pengar. Jag har inte sett något tecken på att någon skulle vara tvingad att tigga eller att det finns en stor chef, säger Peter Enell, kriminalinspektör vid Citypolisen till tidningen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hemlösheten ökar i EU

Hemlöshet

Hemlösheten ökar i över hälften av EU:s medlemsländer och flera nya grupper har hamnat på gatan.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu