• Expertgruppen ska hjälpa vården att ta hand om barn som far illa. Idén kommer från Stockholm och Uppsala.
Göteborgs Fria

Nytt team ska skydda barn mot våld

Regionen har beslutat ett utse ett särskilt barnskyddsteam. En expertgrupp ska hjälpa vården att hantera barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp.

Förslaget om att inrätta ett så kallat barnskyddsteam har funnits uppe för debatt i regionfullmäktige sedan förra sommaren. Efter att förslaget har utretts tycks det nu också bli verklighet efter klartecken i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Teamet ska arbeta regionalt med utgångspunkten Drottning Silvias barnsjukhus och hjälpa till med kunskap och råd i fall där barn drabbas av fysiskt och psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Helén Eliasson (S) är ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

– Vi har en mängd olika verksamheter där man kan möta barn som far illa på olika sätt. Då är det jätteviktigt att våra medarbetare där känner sig trygga hur man gör i de situationerna.

Teamet innehåller tre till fyra tjänster bestående av läkare, sköterskor, psykologer och socionomer. Enligt Helén Eliasson ska det var lätt för alla kliniker och sjukhus i regionen att kontakta teamet vid frågor. Hon nämner en konkret situation där teamet kan hjälpa till.

– Vi har sett att personal ibland har svårt att skriva rättsintyg. Ibland är det inte fullständigt kvalitetssäkrat och det kan vara ett hinder i en rättsprocess där man ska gå vidare, säger hon.

Förutom att arbeta konsultativt vid direkta frågor ska teamet också bedriva forskning och hjälpa till att utbilda personal runt om i regionen. Dessutom kommer de också att hjälpa till att sköta kontakten med andra berörda myndigheter. Några jurister kommer inte att finnas i teamet då man enligt Helén Eliasson redan har det utspritt på andra platser i regionen.

Men hur mycket pengar som ska satsas kan hon inte svara på, inte heller ge någon konkret tidsplan. Däremot säger hon satsningen ska vara permanent.

– Nu handlar det om att rekrytera medarbetare och ordna fram lokaler, det är nästa steg. Förhoppningsvis att vi har det här på plats under första halvåret 2014.

Fakta: 

Brott mot barn

Förra året anmäldes 18 300 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år i Sverige. Det är 21 procent av alla misshandelsbrott.

Antalet anmälda brott mot barn under 6 år ökade med elva procent jämfört med året innan.

Antalet anmälda våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år uppgick till 2 880 stycken.

Källa: Brottsförebyggande rådet

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu