• Intersexaktivisten Ellie Nordfelts förhoppning är att alla anställda inom vården får utbildning. – Jag skulle önska att all vårdpersonal kände till att det finns fler än två könsvariationer hos människor och att vården blir könsneutral i sitt bemötande, säger hon.
Göteborgs Fria

Patienter vittnar om kränkningar i vården

Förra veckan anmäldes Västra Götalandsregionen för diskriminering av en patient som är transperson. Det är ingen unik händelse. Få anmäler, men GFT har haft kontakt med flera transpersoner som vittnar om kränkningar – och som kräver att alla patienter får ett värdigt bemötande.

Den 12 maj stämde Göteborgs rättighetscenter Västra Götalandsregionen för diskriminering, efter att en psykolog vägrat kalla patienten Robin för ”hen” eller ”han”. Därefter hade den psykiatriska mottagningen nekat Robin fortsatt vård med hänvisning till att de inte har hbtq-kompetens.

– Det är som att en patient säger att den är svensk men psykologen säger att i min världsbild kan jag bara se dig som mörkhyad och utlänning. Och sedan säger psykologen att de inte känner sig kompetenta att vårda utlänningar och sparkar ut patienten, säger Erik Mägi, jurist på Göteborgs rättighetscenter, i ett uttalande.

Flera statliga myndigheter har i sina rapporter konstaterat att transpersoner lider av sämre psykisk hälsa än andra. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Hon-hen-han (2010) har var femte transperson någon gång försökt ta sitt liv.

Behovet av vård är stort, men rädslan att diskrimineras gör att många undviker att söka vård. Det visar en färsk enkätstudie som Ellie Nordfelt, intersexaktivist och vice ordförande i Göteborgs stads hbtq-råd, har gjort. Hon har undersökt trans- och interpersoners upplevelse av olika miljöer. 19 personer från Göteborg har deltagit i enkäten. Av dem har 31 procent undvikit sjukhus och vårdcentraler av rädsla för kränkande bemötande.

– Det är extremt problematiskt att en grupp mår sämre och sedan inte vågar gå till vården, säger Ellie Nordfelt.

Rapporten Jag ska inte behöva outa mig själv varje gång jag har ett samtal (2012) visar en liknande bild. Den har gjorts av Jeanette Stål och Anna Westerståhl på uppdrag av Västra Götalandsregionens rättighetskommittés kansli och i den svarar sex av sju deltagande transpersoner att de har upplevt ett transfobiskt bemötande i kontakt med Västra Götalandsregionens verksamheter.

När GFT nu i veckan frågade efter transpersoners upplevelser av vården fick vi höra en rad berättelser om kränkningar (läs fyra av dem härintill).

Klagomål gällande vården kan i Västra Götaland göras till någon av regionens fyra patientnämnder. GFT har begärt ut hur många klagomål som kommit in senaste åren gällande transpersoner som utsatts för kränkande behandling och diskriminering. Svaret är: tre stycken år 2012 och två stycken år 2013.

Diskriminering kan också anmälas till Diskrimineringsombudsmannen, DO, eller till Göteborgs rättighetscenter. Men även till dessa instanser är anmälningarna få. Under 2013 gjordes endast 19 anmälningar från hela landet till DO som rörde diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Dessa rörde främst hälso- och sjukvården men också arbetsliv, varor och tjänster och utbildning.

Till Göteborgs rättighetscenter är Robin den enda transpersonen som gjort en sådan anmälan om diskriminering i vården.

– Vi får in förvånansvärt få ärenden som handlar om könsidentitet och trans i jämförelse med andra diskrimineringsgrunder, trots att vi vet att transpersoner är diskriminerade i hög grad ute i samhället. Jag skulle önska att fler kunde vända sig till oss med sina ärenden för jag tror tyvärr att Robins ärende bara är ett av många liknande fall, säger Anela Resic, jurist på Göteborgs rättighetscenter.

Inte heller de personer som GFT har haft kontakt med har anmält kränkningar. De ger alla liknande skäl: de litar inte på att deras anmälan skulle tas på allvar. Några tror tvärtom att det skulle bli värre, att personalen skulle behandla dem sämre, om de anmälde.

Ellie Nordfelts förhoppning är att alla anställda inom vården får utbildning.

– Jag skulle önska att all vårdpersonal kände till att det finns fler än två könsvariationer hos människor och att vården blir könsneutral i sitt bemötande.

För att kunna förändra bör fokus vara på vilka normer som finns i olika situationer istället för på normbrytaren, anser Nordfelt.

– Undersök vilka normer det är som gör att situationer uppstår; vilka normer har vi inom vården? Samhällets normer avspeglas givetvis inom vården, men det är speciellt viktigt att vården är tillgänglig för alla. Det kan inte vara en diskussion om patienten ska få bli kallad hon, han eller hen – vården måste vara tillgänglig även för trans- och interpersoner.

* Robin heter egentligen något annat.

Fakta: 

Det betyder begreppen

• Transperson. Ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades vid födseln.

• Transsexuell. Att ha ett annat mentalt kön än biologiskt och juridiskt kön (om könskorrigering inte har genomförts).

• Intersex. Ett samlingsbegrepp för en rad syndrom som även benämns Disorder of Sex Development, som 1 av 1 500 barn föds med. Kortfattat handlar det om könskromosomernas, könskörtlarnas (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling.

• Intergender. Att definiera sig som att befinna sig mellan, i båda eller bortom de binära könen.

• Cisperson. Att ha ett könsuttryck som motsvarar rådande könsnormer.

Källor: fpes.se, inis-org.se

Vård och hälsa under West Pride

Vård- och omsorgsmötet

Samtal om äldreomsorgen mellan medlemmar i Vision och Vårdförbundet och hbtq-seniorer. På Göteborgs Stadsbibliotek. Onsdag 28 maj kl 12.

Den svenska transvården

Hur ser transvården ut idag? Vad behöver förbättras? Hör RFSL Ungdom & RFSL:s sammanfattning och reflektion kring läget i den svenska transvården i dag. På Artisten. Torsdag 29 maj kl 12.

Avslöja heteronormen!

Jämfört med heterosexuella lider hbtq-personer i mycket högre grad av psykisk och fysisk ohälsa. Detta är ett direkt resultat av ett heteronormativt, uteslutande och diskriminerande samhälle. Arr: Sveriges Förenade Hbtq-Studenter. På Artisten. Lördag 31 maj kl 11.

Sexuella tabun och psykisk hälsa

Skambeläggning och osynliggörande av människors sexualitet leder i hög utsträckning till psykisk ohälsa, och i värsta fall till suicid. Arr: RFSU Göteborg. På Artisten. Lördag 31 maj kl 12.

Fokusfrågor

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu