Debatt


Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd
Fria Tidningen

"Vi värnar om mångfald och hållbarhet i biståndet"

Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström svarar på Ola Friholts debattartikel om biståndets byråkratisering.

Ola Friholt har rätt i (Fria Tidningen 12/10) att kraven och byråkratin på biståndsorganisationerna har ökat och att det har lett till att många små organisationer inte har tillräcklig kapacitet att söka stöd. Trots att projektidén i sig kan vara bra.

Forum Syd tror att global utveckling och fattigdomsbekämpning gynnas av att många olika aktörer bidrar. Vi har därför vid ett flertal tillfällen offentligt varnat för att mångfalden inom svenskt folkrörelsebistånd håller på att försvinna. Forum Syd har också uppmärksammat när krav på kontroll och resultat har lett till absurda effekter och då krävt åtgärder av regering och myndigheter för att komma till rätta med dem.

Stora strukturella förändringar pågår i världen, och biståndet måste ändras i linje med dem. När Forum Syd bildades 1995 såg förutsättningarna helt annorlunda ut än de gör idag. Det är därför naturligt att vår organisation och våra arbetssätt förändras. En skillnad är exempelvis att vi numera arbetar för att lokala organisationer ska öka sin egen kapacitet så att de blir starka och självständiga i förhållande till de svenska samarbetsorganisationerna. Tydliga krav på revision och redovisning stärker en sådan kapacitetsutveckling och organisationerna kan söka nya samarbeten och finansiering. Under 2012 antogs ett nytt idéprogram som ger en grund för hur Forum Syds medlemsorganisationer ser på utveckling och bistånd idag.

Forum Syd tror på och arbetar med effektiv fattigdomsbekämpning som ger hållbara resultat. Vi slår vakt om att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt för det ändamål de är avsedda för. Med det delegerade myndighetutövande Forum Syd har fått i uppdrag från Sida gällande vidareförmedling av resurser till civilsamhällets biståndsorganisationer, har Forum Syd ett stort ansvar för kontroll och uppföljning. I det följer vi självfallet de regler och anvisningar som alla våra avtal bygger på, något annat vore otänkbart.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu