LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Anna Johannesson

  • Gråsälar i Stockholms skärgård.
Läsarnas Fria

Intressekonflikt i Östersjön

Det finns en intressekonflikt mellan sälar och yrkesfiskare i Östersjön. Sälarna lever av torsken och förstör fångstredskap. Anna Johannesson tycker att fiskarna borde fråga sig om de över huvud taget ska fortsätta att fiska torsk när beståndet är hotat.

– För många har sälarna blivit en fruktansvärd plåga. Vi är djurvänner och skjuter inte för skjutandets skull. Men det ska finnas plats för oss båda, säger Jan-Erik Holmberg, ordförande i Sydkustfiskarna avdelning 46, i Blekinge läns tidning den 2 februari.

Han talar om gråsälarna och deras intresse för torsken och förmåga att ta sig in i fångstredskapen. Intressekonflikten mellan sälar och yrkesfiskare är inte ny. Naturvårdsverket lägger i dag fyra miljoner kronor per år för att ta fram fångstmetoder som skyddar mot sälar, men trots detta kvarstår problemet.

Man beräknar att det finns 26 000 sälar i Östersjön och att de ökar med 2000 per år. 2001 infördes skyddsjakt av säl längs Östersjökusten, dock inte i Blekinge där diskussioner om jakt nu pågår. Under 2008 sköts 90 gråsälar av Naturvårdsverkets tilldelade kvot på 210 djur. Lars Lindhal på länstyrelsen i Blekinge menar dock att gråsälarna ökar så mycket i antal att en begränsad skyddsjakt inte gör någon stor skillnad.

Jakten ska först och främst bedrivas från land eller från is, men yrkesfiskare som drabbats av skador på fångst eller redskap kan ansöka om tillstånd att få jaga från båt. Föreningen Djurskyddet menar att sådan säljakt är oetisk ur jaktsynpunkt, då jakt i vatten inte följer de normala kraven på säkra skott, eftersök av skadat vilt och möjlighet att bärga bytet.

Gråsälarna i Östersjön har haft en tuff resa. På 1960- och 70-talet minskade sälbeståndet i Östersjön kraftigt på grund av intensiv jakt i kombination med miljögifter som försvårade deras fortplantning. Havsmiljöutredningen slog larm 2006 om algblomning, syrefattiga bottnar och mycket dåligt fiskebestånd i Östersjön. Samma år upptäckte Naturhistoriska riksmuseet att tarmsår ökat kraftigt bland gråsälar, något som forskare tror kan bero på miljögifter. Naturvårdsverket menar att minskad säljakt och förbättrad havsmiljö fått till följd att sälarna återhämtat sig och beviljade därför ökad jakt 2007.

Jag anser att yrkesfiskare och ”djurvänner” som Jan-Erik Holmberg ska fråga sig om de verkligen kan kalla sig både och, och om de över huvud taget ska få fortsätta med sin verksamhet – att fiska torsk – som är en hotad fiskart. De bör förstå att torskbeståndet går mot sitt slut och därmed kollapsar den marknaden. Den bör inte heller ersättas av någon liknande marknad, då det som nu sker med torsken försvårar för annat liv i Östersjön. Inte heller bör Sverige utöka skyddsjakten på säl eller införa allmän jakt, något som skulle ge liv åt en ny marknad liknande den i Norge, Grönland, Kanada och Japan.

Ännu en gång ser vi Darwins lära satt ur spel av människor, genom att de så fort de stöter på motstånd tar till den förlängda armen – vapnet. Sälarna har i sig själva en utomordentlig förmåga att ta sig in i fångstredskapen. Vad är det om inte styrka? Om vi leker med tanken att naturens lag skulle få råda den här gången, vad skulle hända då? Skulle sälarna ensamma kunna hålla fiskebestånden stabila? Låt dem pröva. 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Humanismens bojor kring samhället

Vad betyder det att ett samhälle är humanistiskt? Hur svårt är det inte att svara på den frågan när det enda samhälle vi känner till starkt präglas av humanism? Och hur svårt blir det inte då att skapa en vision av ett nytt samhälle? Jag ska försöka svara på dessa frågor ur djurens perspektiv.

Läsarnas Fria

Kaniner som biobränsle ett sätt att legitimera avskjutningen

Nyligen avslöjades att de vilda kaniner som årligen skjuts i Stockholm eldas upp och används som biobränsle i Värmland. Kina och Kanada, Ryssland och England rapporterar om att ”den stora djurskyddsnationen Sverige” bränner kaninkroppar för att värma sig på vintern. Fokus bör dock ligga på att tusentals kaniner skjuts varje år. Detta för att djurägare inte orkat ta hand om sina djur.

Läsarnas Fria

Som en gåva från ovan: jul för att det är kul?

För de kristna är julen en tidpunkt då de minns Jesus Krist födelse och därför också en högtid som förknippas med glädje, kärlek, trygghet och gemenskap. Hela sju miljoner i Sverige är medlemmar i svenska kyrkan och julen firas i så gott som varenda hem. Men att julens religiösa budskap försvunnit i julgransglittrer och knäck är det få som törs tala om. För hur många av alla dessa julfirare bejakar egentligen det kristna budskapet som julen står för?

Läsarnas Fria

Sikta, skjut, njut?

Dagens tidningskiosker erbjuder ett stort utbud av lektyr. Ändå finner jag sällan något som berikar mig. Tvärtom upplever jag att ord och bilder stjäl energi i från mig. I dag har rubriker som: "Så ska du dofta i höst" och "Lådvinet hotas" blivit vardagsmat för läsare. Tittar du närmare i tidningshyllan hittar du en alldeles egen kategori med rubriken: Jakt, fiske och vapen.

Läsarnas Fria

Djurskyddslagen behöver en stabil grund att stå på

I januari 2008 ändrar Jordbruksverket Lagen om tillsyn av hundar och katter vilket ger polisen större befogenheter att omhändertaga hundar och katter som orsakar skador och problem för omgivningen. Därefter den 1 maj 2008 träder sk skärpta regler för hund-och kattägare i kraft. Dessa regler består av föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt och fungerar som komplement till Djurskyddslagen. För ägare till övriga sk sällskapsdjur, som också omfattas av Djurskyddslagen, infördes inga föreskrifter.
Vidare kan man läsa på Jordbruksverkets hemsida om att det under perioden 1 mars -20 augusti råder kopplingstvång av hundar på sådana platser där man tror att det kan finnas vilda djur.
I huvudstadens parker ges ingen information om detta.

Läsarnas Fria

© 2023 Fria.Nu