LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Jonas Slättung

  • Växthuseffekten är bara ett av många hot mot planetens miljö.
Läsarnas Fria

Större burkar måste också pantas

Som privatperson överöses man med goda råd om hur man ska rädda miljön. Men att se oljetankers glida förbi med bottenfärg från helvetet, samtidigt som det utgår påbud om att alla småbåtsägare måste måla båten med giftfri färg, det är bara ett exempel på sånt som sticker i ögonen.

Det ska inte vara så jävla svårt.

Sluta köpa engångsförpackningar, börja källsortera, åk kommunalt, ta cykeln, sluta röka, handla ekologiskt... Listan över vad man som privatperson kan göra för att rädda vår planet (och den behöver faktiskt räddas) är lång, utförlig och ofta enkel.

Lika lång, utförlig och enkel är listan över vad industrin och makthavarna kan göra. Den finns där.

Men lika lång, om kanske inte lika utförlig och enkel, är listan på ursäkter. "Varför gör ni inget?" är en ofta återkommande fråga till de styrande. "Vi har alla ett ansvar" är ett återkommande svar. "Det finns många aspekter att ta hänsyn till" är ett annat. Och, slutligen, som en sista välmenande, pedagogisk dolkstöt: "Man kan inte både ha kakan och äta den", sagt då med betydelsen: Vi kan inte leva så gott som vi nu gör om vi inte också förstör jorden.

Låt oss använda den sistnämnda frasen och applicera den på miljöfrågan utifrån planetens perspektiv. Man kan inte både ha kakan och äta den.

Nej, just det. Vilken kaka är det tänkt att vi ska äta av om jordens resurser tar slut? Om klimatet gör så att dricksvatten blir en bristvara över hela jorden? Om de livsviktiga havsströmmarna stannar av, om ekosystemen rubbas, om syrehalten i luften minskar?

Vi är världsbäst i Sverige på att panta burkar, bunta tidningar och slänga plast och batterier. Det är jättebra! Men tro inte att det räcker med det. Det krävs både att vi som konsumenter föredrar varor som skonar miljön och att producenterna slutar att tillverka varor som inte gör det.

Jag tar gärna mitt ansvar, pantar burkar och ser glad ut. Men jag kräver fanimej att de som styr och de som har pengarna gör likadant!

Tänk! Ifrågasätt! Påverka! Var en jobbig jävel! Kräv ekologiskt!

 

Foto: Knut Snare / SCANPIX

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Sluta slå på Sveriges föräldrar! 

Barn behöver sina föräldrar som livs-coacher, men det finns så lite tid i vårt uppstressade samhälle. Barn behöver en grundmurad relation med en vuxen för att kunna finna sin identitet och utveckla sin personlighet på ett naturligt sätt. För det finns inget utrymme i dagens Sverige, menar Caroline Olsson.

Läsarnas Fria

En självprövning vore på sin plats!

Lissabonfördraget hindrar att folkvalda partier driver den politik de gick till val på. Sverige godkände fördraget och kan inte längre kallas för en demokrati. Därmed är de EU-vänliga riksdagspartierna inte mer demokratiska än Sverigedemokraterna, menar Olle Ljungbeck.

Läsarnas Fria

Valparaíso steriliserar sin näst största art

Med torr nos, ständigt kurrande mage och pälsen befolkad av loppor promenerar Valparaísos näst största art gatorna fram. Hemlösa hundar ses av denna stad som ett problem. Steriliseringen under folkhemmets Sverige tenderar att upprepa sig under en annan tid och på en annan plats. Motivet är dock det samma; att städa bort en underordnad ras med hjälp av medicinsk kontroll.

Läsarnas Fria

Cynisk lek med utsatta människor

Inom kort öppnar ett nytt centrum för forskning kring hemslöshet i Stockholm. Där ska akademiker titta på hur missbruksproblem, tandstatus och psykisk sjukdom ser ut bland hemlösa. Men sådan forskning skuldbelägger de drabbade, skriver Rolf Nilsson.

Läsarnas Fria

Humanismens bojor kring samhället

Vad betyder det att ett samhälle är humanistiskt? Hur svårt är det inte att svara på den frågan när det enda samhälle vi känner till starkt präglas av humanism? Och hur svårt blir det inte då att skapa en vision av ett nytt samhälle? Jag ska försöka svara på dessa frågor ur djurens perspektiv.

Läsarnas Fria

© 2023 Fria.Nu