Genombrott för kvinnor i Senegals parlament | Fria.Nu
Fria Tidningen

Genombrott för kvinnor i Senegals parlament

Ett rekordstort antal kvinnor tog plats i Senegals nya parlament som svors in förra måndagen. Av 150 parlamentariker är 64 nu kvinnor tack vare en ny jämställdhetslag – en framgång som också lett till förnyad debatt om parlamentets roll i det västafrikanska landet.

Val till Nationalförsamlingen, den lägre av parlamentets två kammare, ägde rum den 1 juli och vanns bekvämt av alliansen Benno Bokk Yaakaar, BBY, vars ledare Macky Sall vann presidentvalet i mars. Men valet tjänade också som test av en ny jämlikhetslag som infördes 2010 och som kräver att alla partier ställer upp med lika många kvinnliga som manliga kandidater på sina listor. Inför valet genomförde regeringen och kvinno¿organisationer en stor informationskampanj om lagen.

– Vårt mål var att se kvinnor ta 40 till 45 procent av mandaten, säger Fatou Kiné Diop, ordförande för Nationella jämlikhetsobservatoriet, ONP, som bildades 2011.

Kampanjen ser ut som en framgång. Andelen kvinnliga parlamentariker ökade till 43 procent, från 22 i det förra parlamentet.

– Den kritiska massa av kvinnor som valdes, tack vare lagen, borde göra det möjligt för oss att göra viktiga förändingar i parlamentet, säger den nya parlamentsledamoten Elèna Tine.

Men genombrottet har också väckt kritik och lett till ny debatt om parlamentets roll. Parlamentets underhus betraktas ofta som en maktlös institution som bara godkänner presidentens beslut. Mackys Salls koalition BBY tog 119 av 150 platser, och somliga har ställt sig tvivlande till vilken roll kvinnorna kommer att spela i den nya församlingen.

– Många ser kvaliteten på debatten i Nationalförsamlingen som låg, och lägger skulden på kvinnorna, säger Fatou Kiné Diop.

Men Georges Nesta Diop, politisk redaktör på den privata dagstidningen Walfadjri, håller inte med kritikerna.

– De flesta av de nyvalda kvinnorna har demonstrerat en hög intellektuell nivå – även om det inte nödvändigtvis gäller alla från BBY:s majoritet, säger han.

Diop påpekar att de nya parlamentarikerna inkluderar journalister, läkare, hälsoarbetare och kända aktivister.

– Den här gruppen kommer inte bara att fylla ut siffrorna i Nationalförsamlingen. De kommer att ta utmaningen att höja kvaliteten på parlamentsdebatterna till varje pris, säger Nesta Diop.

Diop tror att kvinnor nu kommer att sporras att trycka på för jämlik tillgång till beslutsfattande. Enligt honom borde jämlikhetslagen också tillämpas på statliga företag och viktiga ekonomiska sektorer, som jordbruk och fiskerier, för att se till att resurser fördelas jämlikt mellan män och kvinnor.

– Senegals kvinnor har vunnit en seger och kommer inte längre stå tillbaka eller göra eftergifter om representation i institutioner, vare sig de är valda eller ej, säger han.

Souleymane Faye • Dakar (IPS)

Annons

Rekommenderade artiklar

Fiskare i Mauritius anklagar EU-fartyg för rovfiske

I februari slöts ett fiskeavtal som ger fartyg från EU tillgång till vattnen utanför Mauritius, ett örike utanför Afrikas östra kust. Enligt landets regering skapar avtalet jobb i fiskeindustrin, men lokala fiskare menar att det storskaliga fisket hotar deras levebröd.

Fria Tidningen

Konflikt över olja trappas upp

Konflikten mellan Sudan och det nyligen självständiga Södra Sudan över transitavgifter för olja fortsätter att trappas upp.

Fria Tidningen

Burkina Faso visar vägen för en afrikansk vår

Genom ett folkligt uppror, lyckades folket i Burkina Faso förra månaden avsätta presidenten. I flera andra afrikanska länder går nu människor ut på gatorna. Är den afrikanska våren här?

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu