Matbrist tvingar fram allt fler afrikanska stadsodlingar | Fria.Nu
  • Stadsodlingar har blivit ett allt vanligare fenomen i många afrikanska städer där befolkningen har svårt att få mat på bordet.
Fria Tidningen

Matbrist tvingar fram allt fler afrikanska stadsodlingar

Allt fler stadsbor i södra Afrika ägnar sig åt stadsodlingar för att kunna dryga ut sitt matförråd. Om fem år beräknas det finnas 35 miljoner stadsbönder i Afrika.

Förskoleläraren Agness Samwenje i Harare-förorten Mufakose tillhör den växande skaran som inte får lönen att räcka till. Hon har en egen odling på en outnyttjad bit mark i Harare.

– Min lilla odling drygar ut maten till mig och mina tre barn, eftersom lönen inte räcker till sedan min man dog för fyra år sedan. Efter att jag började odla på mitt lilla fält här i staden behöver jag lägga mycket mindre pengar på mat, säger hon.

Andra, som arbetslöse Silveira Sinorita, 34, överlever helt och enbart tack vare sina stadsodlingar.

– Jag odlar egen potatis, bönor, grönsaker och majs, och kan sälja överskottet. Det här har blivit lösningen på mina matproblem, säger Silveira Sinorita.

I städer som Kampala i Uganda och Yaoundé i Kamerun har många stadsodlare gått ett steg längre och även skaffat sig egen boskap inne i städerna.

Fenomenet med stadsodlingar har spridit sig snabbt i stora delar av Afrika, som en konsekvens av stigande matpriser och brist på mat. FN:s livsmedelsorgan FAO varnar samtidigt för att många fattiga i världens städer är särskilt sårbara för matbrist.

Många myndigheter är samtidigt fientligt inställda till stadsodlingarna, eftersom de menar att odlingarna anläggs på kommunalt ägd mark utan tillåtelse.

Den zambiske utvecklingsexperten Mulubwa Nakalonga menar att ju fler som flyttar till städerna, desto större konkurrens blir det om de begränsade resurserna.

– Urbaniseringen ökar då fler från landsbygden söker sig till städerna i jakt på arbeten som de däremot nästan aldrig hittar. De börjar då odla på offentlig mark för att kunna överleva, eftersom de saknar pengar att köpa mat, säger Mulubwa Nakalonga.

Även om många myndigheter är motståndare till stadsodlingarna, så finns det även städer där myndigheterna ser saken annorlunda. Ett exempel är Kapstaden i Sydafrika, där myndigheterna har slagit fast att stadsodlingarna är viktiga för att bekämpa fattigdomen och för att skapa arbetstillfällen.

FAO stödjer program i vissa länder som syftar till att tillvarata fördelarna av stadsodlingar. I Kongo-Kinshasa finns exempelvis ett program där bönder som flyttat in till städerna från landsbygden ges möjlighet att utnyttja sina kunskaper. Landets stadsodlare kan enligt FAO sälja närmare 90 procent av sina skördar i butiker och på lokala marknader och denna mat är ett viktigt bidrag till alla människor som flyttar in till städerna för att undkomma konflikter på landsbygden.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Burkina Faso visar vägen för en afrikansk vår

Genom ett folkligt uppror, lyckades folket i Burkina Faso förra månaden avsätta presidenten. I flera andra afrikanska länder går nu människor ut på gatorna. Är den afrikanska våren här?

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu