Demokratin hotas när Egyptens grundlag författas | Fria.Nu
Fria Tidningen

Demokratin hotas när Egyptens grundlag författas

I skuggan av presidentvalet fortsätter arbetet med att författa Egyptens kommande grundlag, men oenighet mellan islamister och liberaler hindrar processen. Militärrådet hotar med att själva författa grundlagen om inte parlamentet enas om ett förslag innan presidentvalet avslutas i juni.

Med författandet av den nya grundlagen avgörs riktningen för Egyptens framtid men flera faktorer hindrar en demokratisk utveckling. Liberaler och vänsteraktörer befarar att de islamistiska partierna kommer föra in landet på en konservativ väg, samtidigt som militärrådet sannolikt kommer ställa krav på att grundlagen garanterar militärens fortsatta särställning och skyddar den militära budgeten från insyn.

Egyptens nytillsatta parlament, som domineras av det muslimska brödraskapets Frihets- och rättviseparti och det ultrakonservativa salafistpartiet Al Nour har bara några veckor på sig att komma ut med ett nytt grundlagsförslag. Men när parlamentet i våras utsåg en grundlagskommitté lades större vikt vid islamistiska sympatier än vid sakkunskap och politisk erfarenhet.

– Det visar att Muslimska Brödraskapet är ointresserade av att införa demokrati. Istället strävar de efter egen dominans på ett sätt som närmast liknar Mubaraks metoder, säger Azza Kamel, kvinnorättsexpert och författare.

När grundlagskommittén tillkännagavs i april väckte den starka protester. 24 ledarmöter lämnade panelen i protest mot dess islamistiska dominans. Avhopparna menar att panelen inte var representativ för samhället i stort då kvinnor, unga och landets kristna minoritet var underrepresenterade. Totalt valdes sex kvinnor och sex kristna in i panelen. Kritik riktades också mot ledamöternas medelålder, som var hög, trots att det var Egyptens unga befolkning som drev revolutionen och formulerade dess krav.

Bojkotten av kommittén ledde till att den upplöstes, men alla försök att forma en ny kommitté har strandat. Tiden för att ta fram den nya grundlagen är knapp. Det ska finnas ett färdigställt förlag innan presidentvalet avslutas i mitten på juni. Besluten som ska fattas kommer kräva överläggning. Den tyngsta stridsfrågan berör den roll som den islamiska sharialagen ska spela i den framtida lagstiftningen. Den nuvarande lagen erkänner Sharia som primär källa, men bland de religiöst orienterade parlamentsledamöterna finns de som vill upphöja Sharia till ensam källa. En sådan omformulering kan påverka kvinnors rätt att ärva, initiera skilsmässa och tilldelas vårdnad av barn.

Grundlagens utformande kommer också att definiera minoritetsgruppers rättigheter. Koptiska kyrkan har kritiserat de islamistiska partierna för att försöka monopolisera processen och de sex kristna ledamöter som valdes in i den första panelen drog sig ur sitt uppdrag.

Muslimska brödraskapet beskrivs ofta som en social rörelse som strävar efter ett demokratiskt statsskick. Men sedan organisationen gått från att vara en förbjuden oppositionsrörelse under diktatur till att bilda ett politiskt parti och inta styrande position i parlamentet har dess demokratiska intentioner ifrågasatts. Flera av brödraskapets reformvänliga företrädare har lämnat partiet och blottlagt en klyfta mellan rörelsens yngre socialreformistiska gren och dess mer konservativa, islamistiska garde.

I förra veckan presenterade flera av brödraskapets kvinnliga parlamentsledamöter två kontroversiella lagförslag om att sänka giftasåldern för flickor till 14 år och upphäva förbudet mot könsstympning. Egyptiska kvinnorättsaktivister har kämpat i årtionden för att driva igenom ett förbud mot könsstympning. År 2007 fick förslaget stöd av Al-Azharuniversitetet, efter att en flicka dött på operationsbordet, och drevs igenom.

Azza Kamel är övertygad om att brödraskapet kommer försöka sätta en islamistisk prägel på grundlagen. Hon avfärdar kvinnorna inom organisationen som ett antifeministiskt PR-trick och anklagar brödraskapet för att samarbeta med militärrådet och stressa fram ett grundlagsförslag innan nya politiska aktörer hunnit mobilisera sina krafter.

– Demokrati handlar inte bara om procedurer och valresultat, utan också om värden och principer. Brödraskapet manipulerar, utnyttjar kvinnlig representation, köper röster och använder religiösa argument för att vinna sympatier, säger hon.

Sekulära parlamentsledamöter ser grundlagskommitténs upplösning som en framgång, men är nu pressade att acceptera ett grundlagsförslag innan militären tar kontroll över processen. Fördelarna med att noga överväga grundlagsförändringar kommer att stå mot fördelarna med att snabbt rösta igenom ett förslag för att förhindra att militärrådet behåller makten i Egypten.

Fakta: 

Grundlagskommittén

• Till de 100 platserna i grundlagskommittén tillsattes 50 parlamentariker och 50 utomstående personer.

• Av de 50 platser som avsatts för parlamentariker gick 25 till brödraskapets Frihets- och rättviseparti och 11 till salafisternas parti al-Nour.

• Sex kvinnor valdes in i kommittén, varav tre tillhör ett islamistiskt parti. Sex kristna kopter fanns också med bland de ursprungliga representanterna.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Brödraskapet och militären är del i kontrarevolutionen”

Muslimska brödraskapet utropar sig själva som segrare i det Egyptiska presidentvalet samtidigt som presidentposten har förlorat i betydelse. Militärrådet har säkrat greppet om landet, övertagit rätten att stifta lagar och utfärdat ett grundlagstillägg som garanterar fortsatt politisk makt. (Uppdaterad)

Fria Tidningen

Egypten väljer ny president

Egyptier går till presidentval med hopp om förändring. Många gläds över att för första gången kunna jämföra olika alternativ och öppet diskutera politik, men få tror att presidenten kan begränsa militärens makt.

Fria Tidningen

Fotbollsfans intar Tahrirtorget

Fotbollsklubben Al Ahlys fans har intagit Befrielsetorget och driver nu protesterna mot Egyptens styrande militärråd. Sedan 74 personer dödades under en fotbollsmatch i hamnstaden Port Said i onsdags har protesterna återigen blossat upp i Kairo och skuld, politik och sport dominerar den offentliga debatten.

Fria Tidningen

Revolutionens årsdag väcker stolthet och ilska

Ett år har passerat sedan revolutionen inleddes i Egypten, men ännu är kampen för frihet och rättvisa inte avslutad. Det styrande militärrådet manar till folkfest på Tahrirtorget medan demokratiaktivister talar om revolutionens ouppfyllda krav och förbereder en ny protestvåg.

Fria Tidningen

Valet väcker nytt hopp i Egypten

Tillfällig vapenvila råder mellan demonstranter och militärpolis när parlmentsvalet inleds i Egypten. Ivriga väljare beskriver valet som det första fria i landets historia medan andra avvaktar in i det sista, kritiska till valets legitimitet.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu