Valet väcker nytt hopp i Egypten | Fria.Nu
Fria Tidningen

Valet väcker nytt hopp i Egypten

Tillfällig vapenvila råder mellan demonstranter och militärpolis när parlmentsvalet inleds i Egypten. Ivriga väljare beskriver valet som det första fria i landets historia medan andra avvaktar in i det sista, kritiska till valets legitimitet.

Utanför vallokalen i Kairostadsdelen Abdeen ringlar köerna långa redan timmen efter att lokalen öppnat. Skolan som i dag gjorts om till vallokal ligger bara ett kvarter från gatan Muhammed Mahmoud där de värsta sammandrabbningarna mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor ägde rum några dagar tidigare.

Doktor Omar Talat har väntat i en och en halv timme på att få komma in i vallokalen. Han säger att det är svårt att navigera bland valets kandidater.

– De flesta kandidater har inte någon valkampanj. På varje lista är det endast ett fåtal som bedrivit kampanjarbete, så folk här i kön känner inte till kandidaterna. Jag vet knappt vem jag ska rösta på, säger han.

 

Ända in i det sista rådde oklarhet kring om valet skulle hållas som planerat och många partier avbröt sin valkampanj till följd av protesterna.

Bland de väljare som samlats i Abdeen finns många som tänker rösta på Muslimska brödraskapet, men en och annan nämner också Hosni Mubaraks numera upplösta parti Nationaldemokratiska partiet, NDP, och syftar på kandidater med kopplingar till den förra regimen, som nu ställer upp i nya partier eller som oberoende kandidater.

Veckan som lett fram till valet har kantats av våldsamma protester, men på måndagen har sirenerna tystnat och Befrielsetorget är så gott som tomt på demonstranter. Tälten står kvar och en ensam talkör riktar slagord mot militärrådet, men många har lämnat torget för att bege sig till vallokalerna.

 

Inom ungdomsrörelsen och den nya vänstern råder delade meningar i fråga om valet. Några aktivister är rädda för att deras deltagande i valet ska undergräva kravet på militärrådets omedelbara avgång, medan andra menar att valet är ett första steg mot att göra sig av med militärregimen.

Människorättsaktivisten och vänsterfeministen Dalia Abdel Hamid har ännu inte bestämt sig. Hon tillhör andra valomgångens distrikt och låter dagens händelser avgöra om hon kommer rösta.

– Som demonstrant känner jag att vi har överhanden, vi är många och världen följer oss. Men samtidigt ger det ett missvisande resultat om inte alla deltar.

Dalia Abdel Hamid är medlem i det nybildade vänsterpartiet Socialistiska folkalliansen, ett litet parti som ändå har chans att vinna mandat i några valkretsar, och där ledarna ur revolutionens ungdomskoalition toppar listorna.

Dalia har sett fram emot den här dagen, men den senaste veckans händelser har förändrat hennes inställning.

– Hellre islamisterna än militären, resonerar Dalia. Ett mer patriarkalt, hierarkiskt och våldsglorifierande styre än militären finns inte. De är det sämsta alternativet för Egypten och inte minst för kvinnorna, så att få bort dem är högsta prioritet.

Under veckan som gått har folket i Egypten återigen påmints om vad det innebär att leva under ett militärstyre. Minst 40 personer har omkommit i sammandrabbningar med säkerhetsstyrkorna och flera tusen sårats. Rapporter från människorättsorganisationer vittnar om att militären riktat sina vapen mot demonstranternas kroppar i syfte att orsaka permanenta skador. Aktivister och journalister har arresterats och riskerar godtyckliga domar i militärdomstol.

 

Amir Shaban Hamid kryssar fram i sin taxi på valdagen. Han tillhör Gizadistriktet och kommer att rösta den 14 december. Då ska han lägga sin röst på Frihets- och rättvisepartiet, Muslimska brödraskapets nybildade parti som leder opinionsmätningarna.

– För första gången känner jag att det är värt att rösta och jag ska rösta på brödraskapet. De är de enda som står på folkets sida. De är välorganiserade, har kontakt med vanligt folk och ställer inte upp för egen vinnings skull, säger han.

Den stora skillnaden mellan valen under Mubaraks tid och årets val är att det här inte är riggat, menar Amir, men däremot tror han att det fortfarande förekommer valfusk. Han påpekar att många av parlamentskandidaterna har kopplingar till Mubaraks gamla parti NDP och att det fortfarande förekommer röstköp, men att köpa röster i årets val kostar betydligt mer än tidigare. En röst som förut kostade 300 egyptiska pund kan i dag kosta upp emot 5 000 pund.

Amir har följt brödraskapets rekommendationer har och inte deltagit i den senaste veckans protester, däremot var han aktiv under januarirevolutionen. Han säger att militärens roll är att upprätthålla lag och ordning men att de inte bör ha några politiska befogenheter. Fast var sak har sin tid och just nu krävs tålamod, menar han.

 

Valdeltagandet i parlamentsvalet förväntas landa strax över 40 procent. Det är en hög siffra för att vara Egypten, men fortfarande är det många som inte deltar.

En kvinna som säljer grönsaker på en gata i Mohandessin skakar bara på huvudet åt valet.

– Landet håller på att förgöra sig självt, men vad ska jag göra? Jag står här från tidig morgon till sen kväll och säljer min sallad, säger hon.

Statsägd television rapporterar att 25 personer har sårats i valrelaterat våld under den första valdagen, men valbevakare har hittills inte rapporterat några allvarliga incidenter.

Indikationer vittnar om att årets parlamentsval kommer att bli betydligt lugnare än valen under Mubarak. I förra årets röstprocess attackerades väljare med tårgas och tvingades bort från vallokalerna innan de lagt sin röst. Fyra personer dödades av säkerhetsstyrkorna och hundratals arresterades.

 

Även om många av demonstranterna på Befrielsetorget har en kluven inställning till att delta i det val som överses av militären, hävdar vissa att protesterna redan gett resultat. Dels genom att skapa en bred medvetenhet kring militärens övervåld, dels genom att sända en signal till militären om att de inte kan gripa makten utan motstånd.

Mycket är ännu oklart kring vilken funktion det kommande parlamentet kommer att ha, men många hoppas att det ska ta strid med militären om rätten att utse en premiärminister och tillsätta de kandidater som ska ta fram landets nya författning.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Brödraskapet och militären är del i kontrarevolutionen”

Muslimska brödraskapet utropar sig själva som segrare i det Egyptiska presidentvalet samtidigt som presidentposten har förlorat i betydelse. Militärrådet har säkrat greppet om landet, övertagit rätten att stifta lagar och utfärdat ett grundlagstillägg som garanterar fortsatt politisk makt. (Uppdaterad)

Fria Tidningen

Egypten väljer ny president

Egyptier går till presidentval med hopp om förändring. Många gläds över att för första gången kunna jämföra olika alternativ och öppet diskutera politik, men få tror att presidenten kan begränsa militärens makt.

Fria Tidningen

Demokratin hotas när Egyptens grundlag författas

I skuggan av presidentvalet fortsätter arbetet med att författa Egyptens kommande grundlag, men oenighet mellan islamister och liberaler hindrar processen. Militärrådet hotar med att själva författa grundlagen om inte parlamentet enas om ett förslag innan presidentvalet avslutas i juni.

Fria Tidningen

Fotbollsfans intar Tahrirtorget

Fotbollsklubben Al Ahlys fans har intagit Befrielsetorget och driver nu protesterna mot Egyptens styrande militärråd. Sedan 74 personer dödades under en fotbollsmatch i hamnstaden Port Said i onsdags har protesterna återigen blossat upp i Kairo och skuld, politik och sport dominerar den offentliga debatten.

Fria Tidningen

Revolutionens årsdag väcker stolthet och ilska

Ett år har passerat sedan revolutionen inleddes i Egypten, men ännu är kampen för frihet och rättvisa inte avslutad. Det styrande militärrådet manar till folkfest på Tahrirtorget medan demokratiaktivister talar om revolutionens ouppfyllda krav och förbereder en ny protestvåg.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu