Fotbollsfans intar Tahrirtorget | Fria.Nu
Fria Tidningen

Fotbollsfans intar Tahrirtorget

Fotbollsklubben Al Ahlys fans har intagit Befrielsetorget och driver nu protesterna mot Egyptens styrande militärråd. Sedan 74 personer dödades under en fotbollsmatch i hamnstaden Port Said i onsdags har protesterna återigen blossat upp i Kairo och skuld, politik och sport dominerar den offentliga debatten.

Egyptens fotbollssupportar har sällat sig till ledet med demokratiaktivister och formulerar nu tillsammans med 6 april-rörelsen och revolutionens ungdomskoalition krav på militärrådets omedelbara avgång. Protesterna har pågått i snart en vecka och tårgasdimman ligger återigen tät över Tahrirtorget. Ambulanser forslar bort svårt skadade medan fältsjukhus upprättats för att ta hand om småsår och lindrig syrebrist. I gathörnen säljs fotbollsflaggor tillsammans med revolutionssovernirer.

Tolv personer har hittills dött i sammandrabbningar med militärpolisen och omkring 1 200 uppges ha skadats. Bland demonstranterna är det många som hävdar att militären avsiktligt brustit i säkerheten kring matchen eller rent av iscensatt våldet för att hämnas på Al Ahly fansens revolutionära gren, de såkallade Ultras.

– Jag är här för att visa mitt stöd för de fans som dog under matchen i onsdags. Militären bär skulden och militärrådet bör avgå omedelbart, inte om fem minuter utan nu, deklarerar Youssef Shaheen.

Han tillhör de radikala fotbollssupportrarna Al Ahly Ultras och i likhet med många andra fotbollsfans har han deltagit i flera konfrontationer med säkerhetsstyrkorna under det gångna året.

Al Ahly är inte bara egyptens största fotbollsklubb utan också en politisk aktör i Egyptens fragmenterade motståndsrörelse. Ultras spelade en central roll i revolutionen och har under det gångna året kommit att uppmärksammas för sin förmåga att organisera konfrontationer med säkerhetsstyrkorna. Många hävdar att det var fotbollssupportrar som stod längst fram när militären motades tillbaka på Qasr El Nile-bron under revolutionen, att Ultras låg bakom stormningen av den israeliska ambassaden i augusti och att det var fotbollsfans som organiserade de ambulanspassager som banade väg genom folkmassan under demonstrationerna mot militärrådet i november.

Youssef Shaheen bekräftar att Al Ahly Ultras uppmanats att delta i protester och han säger att han själv infunnit sig när han kallats. Hur dessa uppmaningar formulerats och vem som legat bakom vill han däremot inte kommentera.

De förnyade protesterna har sin upprinnelse i det dödliga våld som utbröt när Al Ahly mötte hemmalaget Al Masry i Port Said i onsdags. Tv-bilder visar hur Al Masrys supportrar stormade planen och jagade spelare. Vittnen beskriver hur de attackerats med påkar, stenar och knivar, samt hur människor knuffats från läktaren. Offren uppges ha kvävts när människor försökt utrymma arenan men inte kunnat ta sig förbi de säkerhetsvakter som blockerat utgångarna.

– Det här är inte normalt. Al Masry och Al Ahly är visserligen rivaler och händelsen föregicks av ett par fula påhopp från Al Ahly-fans under tidigare möten mellan de båda lagen, men vart var kravallpolisen när det inträffade? undrar Nadine Hakki retoriskt.

Hon är ett hängivet Al Ahly-fan och följer alla matcher. Enligt Nadine Hakki borde man ha känt till riskerna med matchen och haft ett högt säkerhetspådrag, men istället stod kravallpolisen tafatt och såg på medan män beväpnade med tillhyggen jagade runt på planen.

Al Masry vann en oväntad seger med 3–1 mot mästarlaget Al Ahly och många ser det faktum att det segrande lagets fans löpte ammok som ett bevis på att våldet varit instiftat. Bland dem som är kritiska mot militärregimen påstås dådet vara iscensatt för att hämnas Al Ahlyfansens delaktighet i de fortsatta protesterna mot SCAF. Våldet på stadion i Port Said inträffade bara några dagar efter att Egyptens inrikesminister Mohamed Ibrahim, utsedd av militärrådet, insisterat på att undantagslagarna ska fortsätta att gälla, men endast för huliganer och kriminella.

Muslimska brödraskapet riktar skulden mot den störtade presidenten Hosni Mubaraks anhängare som påstås ha lejt upprorsmakare i syfte att skapa kaos i landet och hindra demokratiseringsprocessen. Brödraskapet, som dominerar parlamentet med sitt Frihets- och rättviseparti, har haft svårt att balansera mellan folkets påtryckningar och militärrådets inflytande. I partiets offentliga uttalande riktas en försiktig kritik mot myndigheterna för den bristande säkerheten runt stadion, medan desto större uppmärksamhet ägnas åt eventuella betalda agenter bland demonstranter, fotbollsfans och polis som påstås ligga bakom våldet.

Sedan valprocessen inleddes i november har brödraskapet dragit sig tillbaka från alla protestmarscher och uppmanat sina anhängare att inte delta i demonstrationer utan fokusera på inomparlamentarisk förändring. Nu menar allt fler att Muslimska brödraskapet slutit en pakt med militärrådet och garanterat militären privilegier och straffrihet för de illdåd som utförts under övergångsperioden i utbyte mot att militärrådet lovat att överlämna makten till det nybildade parlamentet.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Brödraskapet och militären är del i kontrarevolutionen”

Muslimska brödraskapet utropar sig själva som segrare i det Egyptiska presidentvalet samtidigt som presidentposten har förlorat i betydelse. Militärrådet har säkrat greppet om landet, övertagit rätten att stifta lagar och utfärdat ett grundlagstillägg som garanterar fortsatt politisk makt. (Uppdaterad)

Fria Tidningen

Egypten väljer ny president

Egyptier går till presidentval med hopp om förändring. Många gläds över att för första gången kunna jämföra olika alternativ och öppet diskutera politik, men få tror att presidenten kan begränsa militärens makt.

Fria Tidningen

Demokratin hotas när Egyptens grundlag författas

I skuggan av presidentvalet fortsätter arbetet med att författa Egyptens kommande grundlag, men oenighet mellan islamister och liberaler hindrar processen. Militärrådet hotar med att själva författa grundlagen om inte parlamentet enas om ett förslag innan presidentvalet avslutas i juni.

Fria Tidningen

Revolutionens årsdag väcker stolthet och ilska

Ett år har passerat sedan revolutionen inleddes i Egypten, men ännu är kampen för frihet och rättvisa inte avslutad. Det styrande militärrådet manar till folkfest på Tahrirtorget medan demokratiaktivister talar om revolutionens ouppfyllda krav och förbereder en ny protestvåg.

Fria Tidningen

Valet väcker nytt hopp i Egypten

Tillfällig vapenvila råder mellan demonstranter och militärpolis när parlmentsvalet inleds i Egypten. Ivriga väljare beskriver valet som det första fria i landets historia medan andra avvaktar in i det sista, kritiska till valets legitimitet.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu