Revolutionens årsdag väcker stolthet och ilska | Fria.Nu
Fria Tidningen

Revolutionens årsdag väcker stolthet och ilska

Ett år har passerat sedan revolutionen inleddes i Egypten, men ännu är kampen för frihet och rättvisa inte avslutad. Det styrande militärrådet manar till folkfest på Tahrirtorget medan demokratiaktivister talar om revolutionens ouppfyllda krav och förbereder en ny protestvåg.

På Tahrirtorget har aktiviteten varit konstant under det gågna året. Tältläger efter tältläger har upprättats av demonstranter och rivits ned av säkerhetsstyrkor, ett oräkneligt antal protestmarsher har gästat torget, demokratiaktivister har kommit och gått medan gatuförsäljarna sålt revolutionssovernirer i vått och torrt. Inför revolutionens årsdag den 25 januari pågår en dragkamp om torget där landets alla politiska intressen konkurrerar om att företräda revolutionen.

Det styrande militärrådet SCAF uppmanar Kairoborna att bege sig till torget och fira årsdagen. I ett pressuttalande utlovar general Ismail Etman konserter och folklore uppträdanden blandat med militäruppvisningar framförda av flottan och armén för den som besöker Tahrirtorget i dag. Landets demokratirörelse kallar förslaget ett försök att distrahera folket från det faktum att revolutionen inte fullföljts. Flera politiska partier och ungdomskoalitioner planerar protestmarscher vars huvudkrav är att militärrådet lämnar ifrån sig makten till en civil regering.

Aktivisten och journalisten Dina Fargani påpekar att revolutionen inte fört med sig den förändring hon hoppats och säger att hon kommer finnas bland dem som demonstrerar.

– Det finns inget att fira och enligt min åsikt så har inga av revolutionens krav tillgodosetts. Vi har kvar samma regim även om vi gjort oss av med Mubarak. När det är militärrådet som initierat festligheterna tänker jag inte delta, säger hon.

Hon poängterar att SCAF gjort sig skyldiga till grova brott, varav dödligt våld mot demonstranter bara är ett av dem och att generalerna borde ställas inför rätta.

 

Sedan militären övertog makten i februari förra året har över 100 aktivister dödats i sammandrabbningar med säkerhetsstyrkorna. Demonstranter har dokumenterat militärpolisens övervåld och nya videoklipp dyker ständigt upp på Youtube och cirkuleras via Facebook och Twitter. Men trots det har de unga revolutionärer som fortfarande driver revolutionens krav marginaliserats i den allmänna oppinionen. Utanför Tahrirtorgets avspärrningar säger sig folk inte längre veta vem det är som protesterar nu eller varför de inte ger sig.

Via den militärkontrollerade statstelevision utmålas demonstranterna som provokatörer, styrda av utlänska händer, utsända att sabotera landet och kasta en skugga över revolutionen. Den grupp kristna kopter som i oktober protesterade mot kyrkobränningar utanför tv-huset Maspero påstods ha dödat soldater, demokratiaktivister utanför parlamentet anklagades i december för att ha tänt eld på värdefulla boksamlingar och inför årsdagen har den statsägda kanalen CBC upgett att demonstranterna hotat att döda den som kommer till Tahrir den 25 januari för att fira revolutionen.

 

I ett försök att uppväga statsmediernas verision skapar aktivister sina egna nyhetssajter och ordnar öppna filmvisningar. Dina Fergani driver dokumentärprojektet 18 Days in Egypt. Projektet syftar till att fånga revolutionens ögonblick genom en interaktiv webbsida där vem som helst kan ladda upp filmklipp, bilder och texter som skildrar revolutionen.

– Det har varit ett ordentligt bakslag att se hur demonstranterna nu smutskastas och anklagas för att vara infiltratörer och förädare. Jag vill reparera protesternas anseende, säger hon.

Det tydligaste tecknet på att en förändring faktiskt skett i Egypten efter revolutionen är det pågående parlamentsvalet. Oberoende valobservatörer godkänner valets legitimitet och även aktivister som till en början varit kritiska till att val hålls under militärregimens övervakan har kommit att se valet som en framgång.

Muslimska brödraskapet som kammat hem 47 procent av rösterna till parlamentets underhus med sitt nybildade Frihets- och rättviseparti uppger att man tänker fira revolutionens årsdag. Partiet har sedan i november uppmanat sina medlemmar att inte delta i demonstrationer utan fokusera på valprocessen och den förändring som kan åstadkommas inom statssystemet.

Frihets och rättvisepartiets ledare Mohamed el Bardie sade i en intervju i den oberoende nyhetstidningen Masry al Youm att ansvaret för att säkerhetsställa att militärrådet ställs till svars för eventuella övergrepp begångna under övergångsperioden vilar på parlamentet och inte på folket på gatan.

 

Ännu råder dock oklarhet kring vilken funktion det nyvalda parlamentet kommer ha och om Brödraskapet kommer kunna utmana militärrådets begäran om att utse en premiärminister och tillsätta de kandidater som ska skriva landets författning.

Militärrådet har under veckan som gått gjort flera eftergifter. Bland annat har man låtit meddela att bloggaren Maikel Nabil ska släppas ur häktet tillsammans med ytterligare 2000 personer som prövats inför militärdomstol. Utspelet tros vara ett försök att blidka opinionen och minimera risken för generande anti-SCAF demonstrationer i samband med årsdagen.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Brödraskapet och militären är del i kontrarevolutionen”

Muslimska brödraskapet utropar sig själva som segrare i det Egyptiska presidentvalet samtidigt som presidentposten har förlorat i betydelse. Militärrådet har säkrat greppet om landet, övertagit rätten att stifta lagar och utfärdat ett grundlagstillägg som garanterar fortsatt politisk makt. (Uppdaterad)

Fria Tidningen

Egypten väljer ny president

Egyptier går till presidentval med hopp om förändring. Många gläds över att för första gången kunna jämföra olika alternativ och öppet diskutera politik, men få tror att presidenten kan begränsa militärens makt.

Fria Tidningen

Demokratin hotas när Egyptens grundlag författas

I skuggan av presidentvalet fortsätter arbetet med att författa Egyptens kommande grundlag, men oenighet mellan islamister och liberaler hindrar processen. Militärrådet hotar med att själva författa grundlagen om inte parlamentet enas om ett förslag innan presidentvalet avslutas i juni.

Fria Tidningen

Fotbollsfans intar Tahrirtorget

Fotbollsklubben Al Ahlys fans har intagit Befrielsetorget och driver nu protesterna mot Egyptens styrande militärråd. Sedan 74 personer dödades under en fotbollsmatch i hamnstaden Port Said i onsdags har protesterna återigen blossat upp i Kairo och skuld, politik och sport dominerar den offentliga debatten.

Fria Tidningen

Valet väcker nytt hopp i Egypten

Tillfällig vapenvila råder mellan demonstranter och militärpolis när parlmentsvalet inleds i Egypten. Ivriga väljare beskriver valet som det första fria i landets historia medan andra avvaktar in i det sista, kritiska till valets legitimitet.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu