Oppositionen uppmanas agera mot nya kollektivtrafiklagen | Fria.Nu
Fria Tidningen

Oppositionen uppmanas agera mot nya kollektivtrafiklagen

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som ger privata företag rätt att fritt konkurrera med länstrafikbolagen. Anställda oroas över sämre arbetsvillkor och försämrad kollektivtrafik. På torsdag uppvaktas den rödgröna oppositionen för att åter väcka frågan i riksdagen.

– I branschen räknar vi inte med att se några dramatiska konsekvenser än på ett tag. Men allt eftersom avtalen löper ut kommer det att märkas både för oss och för resenärerna, säger Jan Strömqvist, spårvagnsreparatör i Göteborg och initiativtagare till torsdagens uppvaktning av oppositionen i riksdagens trafikutskott.

Som Fria Tidningen tidigare skrivit är den nya lagen en anpassning till EU:s regelverk och innebär att kommersiella aktörer nu fritt har möjlighet att bedriva lokal och regional kollektivtrafik och där 21 nya trafikmyndigheter ersätter de tidigare kommunala trafikhuvudmännen. Jan Strömqvist befarar att etableringen av kommersiell kollektivtrafik kommer leda till sämre arbetsvillkor för yrkesverksamma inom kollektivtrafiken och en snedfördelning av resurser mellan rusningstrafik och lågtrafik.

– När vinstintresset styr kommer det att vara många som slåss om resenärerna i högtrafik och locka med extrautrustade lyxbussar och annat medan få kommer att ha intresse av att köra i lågtrafik, en situation liknande den vi ser i London, säger Jan Strömqvist.

Jan Strömqvist anser inte att det har varit tillräckligt med debatt om den nya kollektivtrafiklagen och vill på detta sätt både väcka opinion och få oppositionen att agera.

– Frågan har växt här i min fackförening och vi agerade tidigt med debattartiklar för en fortsatt offentligt ägd och styrd kollektivtrafik. När den här lagen röstades igenom vid midsommar 2010 förband sig de rödgröna att riva upp lagen vid majoritet i riksdagen. Nu fick de inte det, men vi anser att de bör pröva beslutet i alla fall, säger Strömqvist.

På torsdag den 26 januari uppvaktas alltså trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) tillsammans med bland annat Stina Bergström (MP) och Siv Holma (V) av ett cirka femton yrkespersoner inom kollektivtrafiken och fackliga representanter, för att uppmana oppositionen att i riksdagen lyfta frågan om att riva upp lagen.

Siv Holma välkomnar initiativet.

– Vi är ju positiva till att avskaffa lagförslaget och jag ser mötet som ett ypperligt tillfälle dels att få information om läget ute i landet och dels att sätta oss ner tillsammans med de övriga partierna. Vi får göra en bedömning om vilken åtgärd som kan ge det bästa resultatet. Vänsterpartiet har lyft frågan lite då och då och nu ser vi fram emot att gå från ord till handling.

Annons

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu