Fler förbud mot avverkning av skog | Fria.Nu
Fria Tidningen

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Målet är att det ska bli tydligare hur skogsvårdslagen ska tolkas, vilket i sin tur ska göra det enklare för skogsägarna att veta vad som gäller vid exempelvis avverkningar.

– Skogsstyrelsen har haft hård press på sig att bli effektivare. De har över huvud taget inte använt lagstiftningen annat än till statistik. Vid en tredjedel av alla avverkningar finns det brister. Att de nu väljer att skärpa tillsynen ger ett halvt löfte om en lagstiftning som går att använda i praktiken, säger Viktor Säfve, ordförande för naturvårdsorganisationen Skydda skogen.

Att lagen inte tidigare fungerat som den ska håller Nils Carlborg, lagspecialist på Skogsstyrelsen, med om.

– Det har funnits ett uttalat behov att vi måste bli tydligare och effektivare. Det här löser inte helheten men i några fall kan vi tydliggöra vad som gäller. Även många markägare har uttryckt att skärpningen av lagen är befogad. Myndigheten har satt ner foten och angett vad lagen kräver.

Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman säger i en kommentar att man de senaste åren arbetat med målsättningen att öka antalet förbud mot skogliga åtgärder och att domstolarna, om förbuden överklagas, sedan kan sätta praxis. Förra året utfärdades nästan dubbelt så många förbud mot olika åtgärder, som till exempel avverkning av skog, som året innan – 58 jämfört med 32 stycken 2011. De vanligaste skälen till besluten var hänsyn till nyckelbiotoper eller sumpskogar samt krav på skyddszoner kring vattendrag.

Nu vill Skogsstyrelsen skärpa tillsynen ytterligare, och planerar därför nya åtgärder för att de mer effektivt ska kunna se till att reglerna följs. I några tydliga typfall ska det, när det finns tillräcklig information från kartor och register, vara möjligt att utfärda förbud utan att besöka platsen. Konkret innebär skärpningen av lagen att fler skogsägare kan få nej på sina anmälningar om att avverka skog.

– Fast det är svårt att vara jublande glad. Det handlar om en 20 år gammal lagstiftning som Skogsstyrelsen nu väljer att testa i liten skala. Det är något som borde ha gjorts från början och att man gör det nu är förstås ett steg på vägen. Men vad det leder till är det för tidigt att säga något om, säger Viktor Säfve.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Här inne slocknar deras sista hopp

I Märsta finns ett av landets fem förvar där asylsökande och papperslösa hålls inlåsta innan de deporteras. SFT:s Andreas Ericsson och Ninni Alfredsson åkte dit för att prata med förvarets chef Tommy Harnesk om hur det är att arbeta med att avvisa människor som sökt sin tillflykt till Sverige.

Stockholms Fria

Norrköping kan få sin egen lokala valuta

I Norrköping har miljöpartisten Per Almgren motionerat i kommunfullmäktige om att man ska introducera lokala valutan nolva. Ärendet kommer sannolikt att tas upp på nästa fullmäktigemöte. Nolva är en förkortning av Norrköping lokala valuta.

Landets Fria

Norrland får fler fågelarter

Artrikedomen bland fåglar har ökat i hela Sverige sedan 1998, visar en ny studie. Trenden märks allra tydligast ju längre norrut och ju närmare fjälltrakterna du kommer. Klimatförändringar är den viktigaste förklaringen, enligt forskarna.

Landets Fria

Poliser kritiserar tunnelbanekontroller

Polisens metoder att id-kontrollera papperslösa i Stockholms tunnelbana har väckt massiv kritik under den senaste veckan. Nu höjs även interna röster mot arbetsmetoderna och politikernas ansvarsflykt.

Fria Tidningen

Miljöpartiet anmäler regeringen

Papperslösa

Miljöpartiet anmäler regeringen för polisens handlande mot papperslösa i Sverige. "Polisen ska inte kunna använda svepskäl som biljettkontroller för att identifiera människor", säger Maria Ferm (MP).

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu