Kräver att indiskt vapenavtal upphävs | Fria.Nu
Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Trots att Burma står under ett vapenembargo från EU har den burmesiska militärregimen kommit över svenska vapen. ISP:s utredning visar att det påträffade vapnet kommer från Indien, ett land som Sverige har ett slutanvändaravtal med. Enligt Svenska Freds- och skiljedomsföreningen är riksdagens riktlinjer att vapenexport till ett land som underlåtit att förhindra vidareexport av svenskt krigsmateriel ”i princip inte ska komma på fråga”. Svenska Freds kräver nu att regeringen och ISP stoppar alla vapenaffärer och allt vapensamarbete med Indien.

– Det här visar tydligt att Indien inte lever upp till överenskommelserna med Sverige. Indien har vi dessutom upplåtit licensrättigheter till vilket innebär att de har egen tillverkning där. Hur ska någon kunna garantera att vidareförsäljning inte förekommer, säger Svenska Freds ordförande Anna Ek.

Inspektionen för Strategiska produkter (ISP), den myndighet som ansvarar för kontroll och tillsyn av försvarsmateriel, utreder nu ärendet.

– När man har ett serienummer kan man följa produkten och se var den har sålts. Vi har nu gjort en spårning som en del i vår utredning och har kunnat se att ammunitionen tidigare är exporterad från Sverige till Burma i början av 80-talet. När det gäller vapnet är det en nyare modell importerad till Indien från Sverige. Hur den sedan har hamnat i Burma är det vi utreder, säger Diana Malm på ISP.

Det var efter att en burmesisk frilansjournalist fotograferat vapnet och dess serienummer, och Svenska dagbladet publicerat bilden, som det blev känt att det över huvud taget fanns i Burma. Handelsminister Ewa Björling (M) meddelade i en riksdagsdebatt förra torsdagen att det faktum att ISP kunnat spåra vapnen visar att vapenexportkontrollen fungerar.

– Det är absurt att hävda. Om det betyder att vapenexportkontrollen fungerar när vi hittar svenska vapen i ett land under vapenembargo, när är det då det inte fungerar? undrar Ek. Vi har dessutom från olika etniska grupper och demokratirörelser fått uppgifter på att detta är långt ifrån det enda svenska vapnet i Burma.

Förra veckans riksdagsdebatt väcktes på initiativ av Roger Haddad (FP) som förutom att kritisera förekomsten av svenska vapen i Burma också menar att det finns brister i den utredning om vapenexport som regeringens har tillsatt: Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel (UD 2012:01), som ska vara klar i december 2014.

– I direktivet står att man ska överväga och eventuellt skärpa lagen om svensk vapenexport. Detta bekräftar brister i utredningen. Regeringen ska inte bara överväga utan föreslå en skärpning.

Även Anna Ek är skeptisk till regeringens översyn av exportkontrollen.

– Av det vi har sett finns en del oroande tendenser. Exempelvis utreds vapenexportens konsekvenser för näringslivet, men ingenting om de människor som bor i de diktaturer vi exporterar till. Det finns ett klart ställningstagande mellan raderna vilka intressen man vill skydda, säger Anna Ek.

Handelsminister Ewa Björling låter hälsa genom sin pressekreterare att hon inväntar ett svar på ISP:s utredning innan hon uttalar sig ytterligare i frågan.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

UNT stäms på 9,2 miljoner

Fackföreningen Journalistförbundet går till Arbetsdomstolen och stämmer Uppsala Nya Tidning och Medieföretagen på 9,2 miljoner som ersättning för missad arbetstidsförkortning.

Uppsala Fria

© 2021 Fria.Nu