C vill erkänna Palestina – möter motstånd bland allianskollegor | Fria.Nu
Fria Tidningen

C vill erkänna Palestina – möter motstånd bland allianskollegor

Centerpartiet går i DN Debatt ut och önskar ett svenskt erkännande av Palestina. Men åsikten möter motstånd från flera allianspartier och blottar en spricka i regeringspolitiken. ”Vi är lite oroliga för att man istället stör en process där framsteg faktiskt görs”, säger Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Desirée Pethrus.

Centerpartiet byter fot, skriver partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren på söndagens DN Debatt (15/1) och menar att det faktum att fredsprocessen pågått så länge utan en lösning visar att dagens förhållanden inte ger de avgörande förutsättningarna för fred.

Ståndpunkten antogs på partistämman i Åre, men ytterligare händelser under hösten och vintern har stärkt Centern i sitt ställningstagande.

– Det är främst två tydliga markörer under hösten som varit viktiga för oss. Dels att man från Abbas sida valde att gå en icke-våldsväg som är värt vårt stöd. Dels att Israel som en motreaktion till att palestinierna med stor majoritet fått fullt medlemskap i FN-organet Unesco väljer att straffa, inte FN utan Palestina, genom att påskynda byggandet av nya bosättningar på Västbanken samt att stoppa överföringar av palestinska skattemedel till de palestinska myndigheterna, säger Kerstin Lundgren till Fria Tidningen.

Frågan om en palestinsk stat blev högaktuell i höstas när Sverige röstade nej till Palestinas ansökan om att bli medlem i Unesco. Av de 173 FN-stater som deltog i omröstningen röstade endast 14 emot, Sverige inkluderat. Frågan om ett erkännande och en uppgradering av Palestinas ställning visar en spricka i den borgliga alliansregeringen.

– Vi är lite oroliga att man istället stör en process där framsteg faktiskt görs, säger Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Desirée Pethrus.

– Palestina verkar i nuläget inte heller vara riktigt säkra på att de ska gå fram till generalförsamlingen och KD:s förhoppning är att ett fredsavtal är klart innan ett erkännande blir aktuellt. Just i det här läget kan man förstöra mer än man bidrar, fortsätter Pethrus.

Folkpartiet har sedan tidigare ett tydligt ställningstagande i frågan och Centerpartiets utspel förändrar inte det.

– Det krävs en politisk lösning för att få till en varaktig palestinsk stat. Jag vill inte att vi hamnar i ett läge där en ny stat hamnar i en krigsutveckling med Israel dagen därpå, menar Fredrik Malm, Folkpartiets utrikespolitiska talesperson.

Fredrik Malm säger sig inte vilja recensera Centerns utspel, men menar att det inte går att komma undan frågan om Hamas, något som han saknar i Kerstin Lundgrens debattartikel.

– Att halva Palestina styrs av en organisation som är terroriststämplad av Sverige och av EU ger ett låst läge. Vi vill ha en tvåstatslösning, det är ingenting nytt, men lösningen kan inte vara att tona ner kraven på fredsförhandlingarna, det är ännu viktigare att de fortsätter.

Kerstin Lundgren menar istället att ett erkännande av Palestina som stat skulle underlätta fredsförhandlingarna.

– Vi erkänner stater, inte regeringar. Vi måste respektera folkets val, men vi behöver inte gilla det. Läget där en stat förhandlar med en icke-stat når inte längre än vad det hittills gjort. En palestinsk stat skulle underlätta möjligheten att komma fram till ett fredsavtal. Vi erkände ju Israel utan fredsavtal och gränsdragningar, men självklart ska bägge stater ha rätt till säkra och erkända gränser.

– Konflikten mellan Israel och Palestina är unik med en långvarig ockupation och långa fredsförhandlingar. Centern vill se att man kommer längre än man tidigare gjort, menar Lundgren.

Även Desirée Pethrus anser att påtryckningar behövs för att det ska hända något.

– Men det måste vara rätt tryck. Bägge parter har både rättigheter och skyldigheter. Hamas måste också erkänna Israel. Det är grundläggande.

Att frågan splittrar regeringen är klart. Frågan är vad det betyder för Sveriges Mellanösternpolitik.

– När det gäller all utrikes- och säkerhetspolitik är det en styrka med enighet. Men detta är inte en fråga som engagerar en stor del av befolkningen utan är mer en internt knölig fråga för regeringen. Däremot försvagar det ju Sveriges internationella hållning, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och aktiv i Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Ulf Bjereld tror dessutom att det även finns olika åsikter inom partierna.

– Till exempel tror jag att det finns flera moderater, förmodligen Carl Bildt, som inte skulle ha någonting emot att erkänna Palestina. Att Centern nu vänder om gör att det kanske inte är så svårt för honom att vara för ett erkännande.

Annons

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu