Alternativ klimatkonferens förbereds i Bolivia | Fria.Nu
Fria Tidningen

Alternativ klimatkonferens förbereds i Bolivia

Evo Morales kallar världens folk och regeringar till ny klimatkonferens i Bolivia 19–22 april. Mötet är ett svar på misslyckandet i Köpenhamn.

– Köpenhamnkonferensen misslyckades därför att de så kallade i-länderna inte vill erkänna den klimatskuld de har till utvecklingsländerna, till framtidens generationer och till Moder Jord. Därför kallar vi till ett nytt möte, sade Evo Morales nyligen när han bjöd in till ”Världens folks konferens om klimatförändringen och Moder Jords rättigheter” i Cochabamba 19-22 april.

Målet är att hitta lösningar på klimatproblemen och att få till stånd en global folkomröstning om klimatfrågan.

Folkrörelser från hälften av världens länder har anmält sig till konferensen, bland annat bonde- och indianorganisationer i Syd- och Nordamerika. Även representanter för ett 70-tal regeringar, främst från Latinamerika, Afrika och Asien, kommer att delta.

Sverige kommer att företrädas av anställda vid Sidas kontor i Bolivia. De kommer inte att framföra någon särskild ståndpunkt utan förmedla Sveriges position i klimatfrågan, precis som i Köpenhamn, enligt Sara Ramírez på Utrikesdepartementet.

På konferensen ska bland annat tekniköverföring, strukturella orsaker till klimatförändringen och ansvaret för miljöproblemen diskuteras. En arbetsgrupp ska utvärdera den internationella utsläppsmarknaden för växthusgaser. Ytterligare en viktig fråga är hur man kan skapa ökat deltagande för kvinno- och folkrörelser i miljöfrågan.

Värdlandet har föreslagit att en internationell klimatdomstol ska inrättas med uppgift att övervaka att världens länder uppfyller sina klimatmål. Bolivia trycker även på för att ”demokratisera” klimatfrågan och ge utvecklingsländerna mer att säga till om.

Bolivia är ett bra exempel på hur klimatförändringen drabbar utvecklingsländer som inte har bidragit till den globala uppvärmningen. Landet saknar stora industrier och har mycket skog som absorberar koldioxid. Trots att Bolivia har negativa utsläpp och faktiskt bidrar till att minska växthusgaserna får den globala uppvärmningen glaciärerna i Anderna att smälta. Glaciärerna reglerar vattentillförseln till bland annat huvudstaden La Paz. Utan glaciärer kommer staden att lida vattenbrist under delar av året. Vattenbristen kommer även att påverka jordbruket i västra Bolivia.

Till skillnad från länderna i västvärlden har Bolivia begränsade möjligheter att anpassa sig till klimatförändringen. Landet är det fattigaste i Sydamerika och tre fjärdedelar av arbetskraften saknar fast anställning.

Det är ingen överraskning att Evo Morales uppmanar i första hand världens folk att engagera sig i miljöfrågan. Han kommer från kokaodlarfacket och har nära band till Bolivias folkrörelser. Morales är van att göra politik underifrån med demonstrationer och vägblockader för att få igenom sina krav. Även som president har han och MAS-rörelsen använt sig av ”gatans parlament” för att få igenom sina reformer. När Köpenhamnmötet misslyckades bad han världens folk att pressa sina regeringar att agera i klimatfrågan.

Evo Morales tillhör inte de relativt få ”indigenistas” inom MAS som vill återgå till ursprungsfolkens samhällsskick. Relativt sent i sin politiska karriär började Morales att beteckna sig själv som indian, men han talar ofta om ursprungsfolkens rättigheter och Pachamama, Moder Jord, som är viktig för Andernas ursprungsfolk. Sålunda ska konferensen även diskutera ämnet Moder Jords rättigheter. Det var på just Bolivias förslag som FN förra året utropade den 22 april till den Internationella Moder Jord-dagen.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hård valstrid i Venezuela

Hugo Chávez utmanas hårdare än på länge i morgondagens presidentval. Motkandidaten Henrique Capriles har lanserats som "till vänster om mitten" och tar sikte på regeringens ömma punkter: kriminalitet, korruptionen och stigande levnadsomkostnader.

Fria Tidningen

Kritiserad rådfrågning inleds

I morgon börjar Bolivias regering att rådfråga de boende i nationalparken Isiboro Sécure om de vill ha en motorväg till granne. Men regeringen får stark kritik för sitt agerande.

Fria Tidningen

Flyktingkris i Sudan

Den väpnade konflikten i södra Sudan har tvingat tusentals människor på flykt. Bedömare varnar för en ny svältkatastrof.

Fria Tidningen

Sargat Mexiko går till val

ANALYS Det tidigare statsbärande partiet PRI går mot seger i söndagens presidentval. Väljarna vill pröva nya alternativ efter det misslyckade kriget mot den organiserade brottsligheten de senaste sex åren.

Fria Tidningen

Paraguay pressas efter kupp

I fredags avsatte Paraguays senat presidenten Fernando Lugo. Nu hotar Lugos allierade i Sydamerika med repressalier mot Paraguay. Landet stoppas från regionala toppmöten och sanktioner kan införas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu