Somaliska flyktingar tvingas återvända | Fria.Nu
  • Flyktinglägret i Dabaab, Kenya, är världens största och består främst av somaliska flyktingar. Vissa har bott där i över 20 år.
Fria Tidningen

Somaliska flyktingar tvingas återvända

Kenyas regering planerar att skicka tillbaka många av de 300 000 flyktingar från det krigsdrabbade Somalia som finns i landet. Det uppger Amnesty international i en ny rapport.

I maj meddelade kenyanska myndigheter att de planerade att stänga världens största flyktingläger i Dadaab. Orsaken uppgavs vara ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga skäl – men också bristen på internationellt stöd.

Tidpunkten för när lägret skulle vara stängt sattes till 30 november. Men enligt Amnesty har myndighetsföreträdare nu krävt att människor ska lämna lägret och återvända till Somalia, trots tidigare löften om att avflyttningen ska ske frivilligt.

– Flyktingarna är i en mycket svår situation. Kenyanska myndighetsföreträdare säger åt dem att de måste flytta ut innan månadens slut, annars kommer de att tvingas bort utan att få någon hjälp, säger Michelle Kagari, som är Amnestys biträdande chef för östra Afrika.

Flyktingar som människorättsorganisationen talat med uppger att de blivit hotade med att vare sig få ekonomisk hjälp eller hjälp med transporter om de inte ger sig av frivilligt.

– Myndigheterna kom till oss och sa att ”ni måste registrera er för att återvända till Somalia, om ni inte gör det nu så kommer ni att få återvända till fots med barnen på era ryggar”, säger Hadi, 24, som bor i Dadaab, i den nya rapporten.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR och kenyanska myndigheter vill bara en fjärdedel av de somaliska flyktingarna återvända till hemlandet. Skälet till att de flesta vill stanna är det fortsatt osäkra säkerhetsläget i hemlandet.

Trots att en internationellt uppbackad regering har installerats i Somalia har inbördeskriget, som började på 1990-talet, fortsatt. Många grupperingar, däribland den islamistiska milisgruppen al-Shabaab, fortsätter att slåss om kontrollen över landet.

Striderna i Somalia beräknas ha lett till upp till en miljon civila dödsoffer och det finns drygt en miljon internflyktingar i landet. Dessutom har Somalia drabbats av en svår torka som gjort att närmare fyra miljoner människor – 40 procent av befolkningen – har brist på mat.

Situationen i Somalia gör att landet saknar de resurser som krävs för att ta emot alla flyktingar som för närvarande finns i Dadaab.

I den nya rapporten har Amnesty intervjuat Mouna, som är mamma till ett barn med funktionsnedsättning. Enligt henne går det inte att återvända till hemlandet eftersom hennes barn där skulle stå utan den hjälp hen är i behov av.

”Det finns inga resurser för personer med funktionshinder i Somalia. Och som flyktingar hamnar vi redan längst bak i kön. Den som har barn med funktionshinder skickas direkt längst tillbaka i kön när det handlar om att få stöd,” säger Mouna.

Amnesty uppmanar världssamfundet att stötta Kenya och flyktingarna genom att erbjuda somalierna alternativa och säkra omflyttningar där de ges möjlighet att integreras.

– Istället för att fokusera på att flyktingarna ska tillbaka till Somalia, där de riskerar att utsättas för fler människorättsbrott, borde det internationella samfundet samarbeta med Kenya för att hitta långsiktiga lösningar, säger Michelle Kagari.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu