Ny våg av båtflyktingar kan vänta i Sydostasien | Fria.Nu
  • Tusentals flyktingar från Burma och Bangladesh drev i våras runt i flera veckors tid innan de gavs en tillfällig fristad i Indonesien.
Fria Tidningen

Ny våg av båtflyktingar kan vänta i Sydostasien

Monsunen är över och tusentals flyktingar tillhörande den förföljda muslimska minoriteten rohingya kan därmed komma att bege sig ut på livsfarliga båtresor från Burma och Bangladesh mot Sydostasien.

På senare år har tiotusentals båtflyktingar gett sig ut på farliga seglatser över Bengaliska viken och Andamansjön för att söka en fristad undan förföljelse och förtryck i bland annat Indonesien. De flesta som flyr tillhör minoriteten rohingya som beger sig från det i huvudsak buddistiska Burma, ett land där de utsätts för diskriminering och där många tvingas leva som statslösa.

FN-organet UNHCR har beskrivit rohingya som en av de mest ”exkluderade, förföljda och mest sårbara folkgrupperna i världen”. I en ny rapport har Amnesty international intervjuat 179 människor som överlevt den farliga flykten.

Rapporten belyser de risker flyktingarna utsätts för – att drunkna eller fastna ute på havet, men också att bli utsatta för grova övergrepp av människo-smugglare.

– De dagliga fysiska övergrepp som rohingya utsätts för på båtar går nästan inte att beskriva. De flyr från Burma, men går bara från en mardröm till en annan, säger Anna Shea vid Amnesty.

Nästan alla intervjuade har blivit misshandlade eller bevittnat våld utfört av båtbesättningar, ofta knappt utan någon anledning alls. De vittnar även om hemska förhållanden ombord på de överfulla båtarna och bristen på både mat och dricksvatten.

Amnesty uppmanar nu regeringarna i Sydostasien att agera mot människosmugglarna, att genomföra räddningsaktioner och att upprätta säkra hamnar för flyktingbåtarna.

Tidigare har det framkommit att båtar fyllda med rohingya-flyktingar motats tillbaka av kustbevakningar. I maj i år började thailändska myndigheter agera mot människosmugglare, vilket ledde till att många besättningar övergav sina båtar och över 8 000 flyktingar började driva runt på öppet hav i flera veckors tid.

Indonesien och Malaysia gav sedan en fristad till de övergivna flyktingarna, men det är fortfarande osäkert om de kommer att få stanna längre än till i maj nästa år.

– Om inte myndigheterna samarbetar för att bekämpa människohandeln kommer Sydostasiens mest sårbara och desperata folkgrupp återigen utsättas för grova människorättskränkningar, säger Anna Shea.

Enligt UNHCR genomförde 31 000 människor från Burma och Bangladesh de livsfarliga båtresorna under årets första sex månader. FN-organet bedömer samtidigt att 1 100 drunk-nat sedan 2014.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu