Kan bli straffbart att hjälpa papperslösa i Finland | Fria.Nu
  • Sedan högerpopulistiska Sannfinländarna splittrades i juni styrs Finland av en koalition mellan Samlingspartiet (statsminister Juha Sipila i mitten), Centern (partiledare Petteri Orpo tv.) och Blå framtid (utbrytare från Sannfinländarna, partiledare Sampo Terho th.).
  • Li Andersson är starkt kritisk mot att göra det straffbart att hjälpa papperslösa.
Fria Tidningen

Kan bli straffbart att hjälpa papperslösa i Finland

Efter knivattacken i Åbo vill den finska regeringen strama åt kontrollen av asylsökande och göra det straffbart att gömma papperslösa. Kritiker menar att förslagen är stigmatiserande och missriktade.

Det var vid en pressträff om budgeten i förra veckan som Finlands högerregering meddelade att en rad nya asylpolitiska förslag ligger på bordet. Regeringen vill bland annat ha hårdare riskbedömningar av asylsökande som har fått avslag och göra det lättare att dra in uppehållstillstånd och medborgarskap utifrån ett nationellt säkerhetsintresse. De vill även att förbjuda ”främjande av illegal vistelse i landet” vilket i praktiken kan göra det straffbart att hjälpa papperslösa flyktingar.

Utspelet kommer i efterdyningarna av dådet i Åbo för drygt två veckor sedan, då en 22-åring högg ihjäl två personer och skadade ytterligare åtta i en attack som utreds som ett terrordåd. Den misstänkta gärningsmannen hade nyligen fått avslag på sin asylansökan, något som intensifierat en redan hätsk debatt om asylpolitiken i Finland.

Många menar att regeringen, som är en koalition mellan landsbygdspartiet Centerpartiet, konservativa Samlingspartiet och högerpopulistiska Blå framtid (en utbrytargrupp ur Sannfinländarna) utnyttjar dådet för att driva igenom åtstramningar av asylpolitiken.

– Regeringen utnyttjar terrorattacken i Åbo för att driva igenom lagförslag som försämrar situationen för alla papperslösa och asylsökande, säger Li Andersson, partiledare för Vänsterförbundet.

– Det behövs ingen ny lagstiftning, redan i dag har myndigheterna till exempel en möjlighet att sätta asylsökande som anses utgöra en risk i förvar.

Exakt hur de nya lagarna ska utformas är oklart, regeringen uppger att konkreta förslag kommer till våren. Vid pressträffen sa Timo Korhonen (C) att kyrkor till exempelvis fortfarande ska kunna ge papperslösa mat och ett tak över huvudet. Blå framtids gruppledare Simon Elo säger att det handlar om att förbjuda att ”folk aktivt hjälper papperslösa att gömma sig för myndigheterna”.

Li Andersson är starkt kritisk mot att göra det straffbart att hjälpa papperslösa.

– Det är helt absurt att kriminalisera vanliga finländare som vill hjälpa människor i nöd.

Hon menar att regeringspartierna bidrar till en stigmatisering av asylsökande när de insinuerar att alla som får avslag utgör ett potentiellt hot.

– Först så dömer och misstänkliggör man alla asylsökande och papperslösa genom att koppla den här sortens förslag till dådet i Åbo. Sedan misstänkliggör man dessutom även alla de finländare som hjälper papperslösa.

Ida Schauman är expert vid Finlands flyktinghjälp, en politiskt obunden organisation som i över 50 år har jobbat med att skydda flyktingars och immigranters rättigheter. Hon är oroad över budskapet som regeringens utspel sänder.

– Den här politiken ger en signal om hur man ser på papperslösa och de som hjälper dem. Man riktar besluten mot en väldigt utsatt grupp som egentligen inte har något att göra med vad som hände i Åbo. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är något brottsligt att få ett negativt asylbeslut, säger hon.

Ida Schauman menar att det senaste utspelet måste sättas i ett kontext där asylsökandes och flyktingars rättigheter gradvis försämrats de senaste åren.

– Regeringen har gjort flera ändringar i asylpolitiken, däribland har man slutat ge tillfälliga uppehållstillstånd till de som fruktar att återvända till sitt hemland men som har nekats asyl. Vi skulle vilja se att en utredning om hittills gjorda lagförändringars effekt innan nya förslag förs igenom. Tillsammans med många andra MR-organisationer är vi oroade över att de har försvagats, säger hon.

Li Andersson menar att istället för att kollektivt bestraffa papperslösa borde regeringen satsa mer på att förebygga radikalisering.

– Vi måste se till att polisen har tillräckligt med resurser och att samarbetet mellan olika myndigheter stärks. Vi behöver satsa mer på förebyggande arbete och öka samarbetet med religiösa samfund, med migrantgrupper och de asylsökande. Lagförslag som leder till att hela grupper människor misstänkliggörs bidrar bara till att förtroendet för myndigheterna eroderas ytterligare. Då kan det bli ännu svårare att få in information om de enskilda individer som kan utgöra en risk.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Finland testar basinkomst

Vid årsskiftet inledde Finland ett pilotprojekt med basinkomst, även känt som medborgarlön.

Fria Tidningen

Taggtråd hotar viltstammar

Forskare slår larm om att taggtråden längs den slovenska gränsen mot Kroatien för att hålla ute flyktingar kan slå ut rovdjursstammar.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu