Funktionsnedsatta åsidosätts i arbetet med Agenda 2030 | Fria.Nu
  • Många organisationer menar att världens regeringar hittills har gjort för lite i arbetet för att nå de globala målen och en grupp som är särskilt åsidosatt är personer med olika funktionsnedsättningar.
Fria Tidningen

Funktionsnedsatta åsidosätts i arbetet med Agenda 2030

Personer med funktionsnedsättning åsidosätts i arbetet med FN:s nya globala utvecklingsmål. Det menar flera organisationer som i veckan deltagit i ett forum för att granska arbetet med målen.

Nästan 2 500 representanter för civilsamhället var på plats vid High Level Political Forum. Det syftar till att granska utvecklingen för de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, mål som klubbades av världssamfundet år 2015.

Många organisationer menar att världens regeringar hittills har gjort för lite i arbetet för att nå de globala målen och en grupp som är särskilt åsidosatt är personer med funktionsnedsättningar.

– Vi talar om en sjundedel av världens befolkning – en jättestor grupp som blivit gravt förbisedda, säger Yetnebersh Nigussie vid organisationen Light for the World, som arbetar för personer med funktionsnedsättningars rättigheter.

Personer med funktionsnedsättningar är mycket överrepresenterade bland dem som lever i extrem fattigdom. Många utsätts för daglig diskriminering och exkludering och det har även gällt inom tidigare fattigdomsbekämpande insatser. I Agenda 2030 finns flera referenser till gruppen, men satsningaarna är, enligt Yetnebersh Nigussie, fortfarande eftersatta trots att den nya agendan nu är inne på sitt andra år.

För att uppnå målen understryker hon att återkommande konsultationer med personer som lever med funktionsnedsättning måste föras – både på gräsrotsnivå och på internationell nivå.

– Genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål är ett ansvar som delas av världens regeringar tillsammans med civilsamhället. Om målsättningarna inte uppnås handlar det om ett gemensamt misslyckande.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

© 2022 Fria.Nu