”Systemet i dag gynnar äldre män” | Fria.Nu
  • Sametinget har beslutat att satsa på fem huvudfrågor inom jämställdhetsområdet som handlar om att förändra attityder, värderingar och normer i det samiska samhället.
Fria Tidningen

”Systemet i dag gynnar äldre män”

Sametinget är en av 18 myndigheter som fungerar som pilotmyndighet för det nationella jämställdhetsarbetet. Men så länge lagar är diskriminerande är arbetet verkningslöst, säger Adriana Aurelius, jämställdhetsutvecklare på Sametinget.

Under 2013 och 2014 har 18 myndigheter fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Sametinget är en av pilotmyndigheterna och erfarenheterna från det arbetet ska sedan spridas till fler myndigheter. Sametinget har beslutat att satsa på fem huvudfrågor inom jämställdhetsområdet som handlar om att förändra attityder, värderingar och normer i det samiska samhället, införliva jämställdhetsperspektiv i alla beslut som fattas på Sametinget, uppmuntra kvinnor på samma sätt som män att bedriva renskötsel, verka för att organisationer som får verksamhetsbidrag ska arbeta för ökad jämställdhet och verka för att fler män ska gå kurser i samiska.

Men Adriana Aurelius, jämställdhetsutvecklare på Sametinget, säger att det viktiga jämställdhetsarbetet är svårt att bedriva så länge rennäringslagen ser ut som den gör med ålderdomliga och diskriminerande formuleringar. Ju fler renar du äger desto fler röster har du på stämman i samebyn. I praktiken innebär det att de renägande männen fattar besluten i stort sett i samtliga viktiga frågor. Omkring 92 procent av alla renföretag ägs av män och förändringen till en jämställd näring går extremt långsamt.

– Systemet som det ser ut i dag gynnar äldre män. Det är verkningslöst att satsa på kvinnostödjande projekt när grunden för näringen är ojämställd, säger Adriana Aurelius, jämställdhetsutvecklare på Sametinget.

Några viktiga förändringar för ökad jämställdhet är redan genomförda. När representanter från en sameby bjuds in till sametinget bjuds numera både en man och en kvinna in. Tidigare var det ofta en man som fick representera hela byn.

Annons

Rekommenderade artiklar

"En jämlik stad gör alla rikare"

Bara hyresrätter, gratis kollektivtrafik, utbildning på lika villkor – så ser mina drömmars stad ut, skriver Jessica Hallbäck.

Stockholms Fria

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu