Jämställdhetsarbetet har gett otillräckliga resultat | Fria.Nu
Fria Tidningen

Jämställdhetsarbetet har gett otillräckliga resultat

20 år med jämställdhetsintegrering har inte gett förväntade effekter, tycker Kerstin Alnebratt, doktor i genusvetenskap. Samtidigt misstänker också Riksrevisionen att de miljardbelopp som satsats på jämställdheten inte gett bestående resultat.

Jämställdhetsintegrering är den strategi som regeringar oavsett färg har haft som verktyg för att nå jämställdhetspolitiska mål de senaste 20 åren. Den går ut på att beslut inom alla områden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att frågor som rör jämställdhet hela tiden ska finnas med i det dagliga arbetet på myndigheter, kommuner, landsting och inom näringslivet. Men nu, 20 år senare, menar Kerstin Alnebratt, föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning som forskar på strategins effekter, att resultatet till stor del har uteblivit.

– Det har inte blivit den självklara del av det ordinarie arbetet som det var tänkt, utan i stället har arbetet skett i projekt och tillfälliga åtgärder. När projektmedlen varit slut så återgår arbetet till det ”normala” – det vill säga att jämställdhetsfrågorna inte finns med i någon större utsträckning, säger hon.

Kerstin Alnebratt säger att ansvaret i stor utsträckning har hamnat på tjänstemännen och inte politikerna.

– Jämställdhetsfrågan måste politiseras. De stora målen måste brytas ner på olika politikområden och politiker måste staka ut riktningen. Vad vill man med jämställdhetspolitiken? Nu ligger ansvaret på tjänstemän som har kompetensen kring de här frågorna. Försvinner de från organisationen försvinner också frågan, säger hon.

Riksrevisionen har inlett en granskning av regeringens satsningar på tillfälliga jämställdhetsprojekt vilket kommer att utmynna i en rapport som släpps i maj nästa år. I förstudien som gjordes inför arbetet hittade Riksrevisionen ”flera hinder” för att dessa projekt ska kunna genomföras effektivt och ge långsiktiga effekter. Totalt rör det sig om 2,6 miljarder kronor som avsatts till olika jämställdhetsprojekt 2007-2014.

– Det saknas i dag kunskap om resultaten av satsningarna som helhet. Det handlar om förhållandevis mycket pengar och det är viktigt att utvärdera om de gett förutsättningar för långsiktiga resultat, säger Maria Bond, projektledare på Riksrevisionen.

Riksrevisionen kan inte säga mer om innehållet i rapporten innan den blir offentlig, men påpekar att en granskning inleds först om det finns indikationer på att statens pengar inte används effektivt.

Kerstin Alnebratt är trots allt optimistisk och dömer inte ut jämställdhetsintegrering som strategi. Hon efterlyser ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet där det synliggörs hur diskrimineringsgrunder som kön, klass, etnicitet, funktion och tro samverkar och förstärker varandra.

– Som det är nu har vi fastnat i att räkna huvuden och uppnå numerär könsbalans. Det är dags att komma vidare framåt, säger hon.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Systemet i dag gynnar äldre män”

Diskriminerande lagar gör jämställdhetsarbetet verkningslöst, menar Sametinget, som är en av 18 myndigheter som fungerar som pilotmyndighet för det nationella jämställdhetsarbetet.

Fria Tidningen

"En jämlik stad gör alla rikare"

Bara hyresrätter, gratis kollektivtrafik, utbildning på lika villkor – så ser mina drömmars stad ut, skriver Jessica Hallbäck.

Stockholms Fria

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu