Stora utsläpp från Mexikos låglönefabriker

Mexikos låglönefabriker har sedan länge utgjort ryggraden i landets arbete för att locka till sig utländska investeringar och öka exporten. Men de miljömässiga och sociala kostnaderna är höga.

Fria Tidningen

Ökat tryck mot Mexikos restriktiva abortlagar

Alejandra Gomez står åtalad i den södra mexikanska delstaten Puebla sedan hon genomgått en abort. Den tjugoåriga kvinnans fall är symptomatiskt för den våg av anti-abortreformer som en mängd delstater i landet genomfört.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu