"Mat handlar om mer än bara näringsämnen"

Mat&Miljö
Intervju

Amerikanska forskare menar att ekologisk mat inte är nyttigare än annan mat. Sant eller ej? Enligt den svenske forskaren Axel Mie behövs mer forskning innan vi kan vara säkra. Men redan nu finns det andra starka skäl till varför vi bör välja ekologiskt före konventionell mat.

Fria Tidningen

Flytande åkrar räddare i nöden

Mat&Miljö

De kraftigt ökande nederbörden i Bangladesh har lett till att allt mer odlingsmark ständigt står under vatten. I byn Baikantapur har bönderna tvingats överge sina risodlingar och satsar nu istället på grönsaker på flytande åkrar.

Fria Tidningen

Bristande kontroll av ekologiskt

Mat&Miljö

Ekomärken på varor signalerar ett miljömedvetet köp. Men brister inom ekologisk produktion riskerar att förbli okända eftersom det görs få oanmälda kontroller. Nu kräver Livsmedelsverket och Jordbruksverket fler oanmälda inspektioner.

Göteborgs Fria

Dumpstring – ett sätt att göra skillnad

Mat&Miljö

Ett konkret och enkelt alternativ om man vill motverka matsvinnet är så kallad dumpstring eller sopdykning. Att rota i livsmedelsbutikernas containrar och ta tillvara på mat som har slängts men ändå är fullt ätlig har de senaste åren blivit allt populärare.

Fria Tidningen

Matsvinnet kostar miljö och miljarder

Mat&Miljö

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs istället för att tas tillvara. Det enorma resursslöseriet för med sig stora negativa konsekvenser för klimatet men belastar även världsekonomin hårt. Fria har kartlagt varför så mycket mat kastas och vad som görs för att komma tillrätta med problemet.

Fria Tidningen

”Vi äter inte bara köttbiten utan hela produktionskedjan”

Mat&Miljö

Varje dag äter vi 2–3 kilo mat som oftast redan är behandlad, färdigpaketerad och tillagad när vi köper den i affären. Att göra medvetna matval är den enskilt viktigaste åtgärden du kan göra för att minska klimatpåverkan, säger Alexander Clemenson, verksamhetsansvarig på föreningen Medveten konsumtion.

Fria Tidningen

Afrika kan bli självförsörjande på vete

Mat&Miljö

De närmaste 40 åren väntas befolkningen i Afrikas städer tredubblas, vilket kommer att ställa höga krav på matförsörjningen. Men rätt jordbrukspolik kan göra kontintenten självförsörjande på vete, enligt ny forskning.

Fria Tidningen

Sidor

© 2023 Fria.Nu