Fria Tidningen

Afrika kan bli självförsörjande på vete

De närmaste 40 åren väntas befolkningen i Afrikas städer tredubblas, vilket kommer att ställa höga krav på matförsörjningen. Men rätt jordbrukspolik skulle kunna göra kontintenten självförsörjande på vete och samtidigt bidra till minskad fattigdom, enligt ny forskning.

Efterfrågan på vete stiger snabbare än för någon annan gröda. Det gäller i synnerhet Afrika, som är den kontinent i världen som importerar mest vete. Bara i år beräknas veteimporten ligga på närmare 40 miljoner ton, till en kostnad av motsvarande 12 miljarder dollar.

Nu har forskare börjat undersöka möjligheterna för Afrika att öka den egna veteproduktionen. På en konferens arrangerad av det internationella majs- och veteforskningsinstitutet Cimmyt nyligen slog experter fast att en ökad produktion och minskad import av grödan skulle kunna minska risken för matbrist i Afrika söder om Sahara.

En rapport som publicerades på konferensen fokuserade på tolv afrikanska länder där den naturliga nederbörden är tillräcklig för att upprätthålla en hållbar veteproduktion. I dessa tolv länder, däribland Angola, Burundi, Etiopien, Kenya, Tanzania, och Zimbabwe, skulle minst en femtedel av den odlingsbara marken vara lämplig för veteproduktion, och i många fall en betydligt större del än så.

Nicole Mason, som är forskare i internationella utvecklingsfrågor vid Michigan State University, säger att flera faktorer ligger bakom den stigande efterfrågan på vete. Det handlar bland annat om befolkningstillväxt och om att vissa konsumenter fått en högre inkomst. Dessutom är vete mer efterfrågat av den snabbt växande stadsbefolkningen. Ytterligare en orsak kan vara att fler kvinnor kommit ut i arbetslivet.

– När kvinnor börjar arbeta mer utanför hemmen så får de mindre tid till att förbereda mat och efterfrågar därför livsmedel som det går snabbare att tillreda, som bröd och pasta, säger Mason.

Hans-Joachim Braun, chef för Cimmyts globala veteprogram, säger att Afrika har möjlighet att producera tillräckligt med vete för att täcka den lokala efterfrågan.

– Afrika har goda förutsättningar att producera många grödor, men det som saknas är bevattning och gödningsmedel, säger han.

Enligt Braun skulle Afrika kunna förvandlas till en kornbod för en lång rad grödor vid sidan av vete. För att nå dit krävs det dock många förändringar. Importtullar skapar problem för jordbruket, men det handlar också om andra jordbrukspolitiska frågor. I de flesta länderna i södra Afrika är det småbönder som står för den största delen av jordbruksproduktionen. Braun understryker att dessa bönder har behov av ett större och förbättrat utsäde för att veteproduktion verkligen ska löna sig. Men dessutom krävs förbättrad infrastruktur så att böndernas produktion kan nå konsumenterna.

En positiv sidoeffekt kan vara minskad fattigdom när efterfrågan på småböndernas produktion ökar. Men Braun poängterar att veteodling inte får tvingas på afrikas bönder.

– Det som räknas är vad de får i fickorna, att förse dem med alternativ som ger en högre inkomst, säger han.

Fakta: 

<h2>Vid sidan av majs är vete den viktigaste grödan i den fattiga delen av världen. Samtidigt är många länder kraftigt beroende av importerad vete och därmed sårbara för förändringar i de globala marknadspriserna. Men med förändrad jordbrukspolitik skulle Afrika kunna bli självförsörjande, enligt ny forskning.</h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Burkina Faso visar vägen för en afrikansk vår

Genom ett folkligt uppror, lyckades folket i Burkina Faso förra månaden avsätta presidenten. I flera andra afrikanska länder går nu människor ut på gatorna. Är den afrikanska våren här?

Fria Tidningen

Afrika centralt för franska intressen

Frankrikes kraftfulla intervention i Mali innebär en förstärkning av landets militära närvaro i Afrika – en kontinent som historiskt har spelat en central roll i fransk utrikespolitik.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu