• Johan Widing är en av ekobönderna i Skåne som man kan besöka på årets Ekorunda.
Skånes Fria

Ekobönder bjuder in

Vill du veta hur ängsmarker hålls öppna med hjälp av betesdjur eller hur äpplen odlas utan gifter? I helgen kan du besöka Ekorundan, de skånska böndernas svar på konstrundan.

För sjätte året i rad öppnar ekologiska jordbruk runt om i Skåne sina gårdar för besökare som är intresserade av småskaligt och ekologiskt jordbruk. I stället för att odla mat som är gödslad med konstgödning eller mata djuren med genmodifierad soja, använder ekologiska jordbrukare andra metoder för att bruka djuren och naturen.

Johan Widing driver Bokeslundsgården i Hörby, ett familjejordbruk med kulturraser som håller naturreservat öppna och med olika frukt- och grönsaksodlingar.

– Grundbulten i ekologiskt jordbruk är att ta avstånd från kortsiktiga lösningar som bekämpningsmedel och konstgödsel. I stället för att bespruta äppelodlingarna betar våra kor gräset i odlingen så att skadedjur som sorkar inte trivs. Vi har också fjäderfä i odlingarna som äter upp skadelarver och sprider gödsel över marken.

Bokeslundsgården är som ett eget litet kretslopp. Fodret produceras på plats och istället för konstgödsel används baljväxter, som klöver, som berikar marken med kväve. Djuren betar i naturreservat och håller på så sätt kulturmarker öppna.

– Vi försöker värna om djurens normala beteenden och flockstruktur. De äldre djuren som har erfarenhet och kunskap får beta med de yngre, kalvarna får gå med sina mammor och djuren hålls ute så länge som möjligt.

För Johan Widing är det ekologiska jordbruket en livsfilosofi som också handlar om hållbarhet, produktionsförhållanden och världens resurser. I konstgödsel ingår bland annat fosfor, en ändlig naturresurs som bryts i gruvor i bland annat Västsahara.

– Man stöder i princip en ockupationsmakt genom att använda konstgödsel. Besprutning drabbar inte bara konsumenten utan också de som arbetar i jordbruket.

Han hoppas att fler ska få upp ögonen för ekologisk produktion under Ekorundan.

– Vi har möjlighet att köpa billig mat från alla delar av världen idag. Men som konsument måste du stanna upp och fundera på om du kan äta mindre kött och mer baljväxter så att inte regnskog behöver skövlas i Sydamerika.

Ekorundan arrangeras av föreningen Ekobonden den 7–8 september. 18 ekologiskt certifierade gårdar, från Båstad till Trelleborg, öppnar för besökare och bjuder på bland annat guidning, odlartips, självplock och traktoråkning.

Varje gård har egna program men kl 11 och 14 under lördagen och söndagen hålls ”Bonden berättar” på alla gårdar där ägaren berättar om hur ett ekologiskt lantbruk drivs. Se hela eko-kartan på www.ekobonden.se

Fakta: 

5 procent ekologiskt i Skåne

I ekologisk odling ska växt- och djurhållning vara i balans, så att djuren i första hand äter foder från den egna gården och stallgödseln används för att ge näring åt åkermarken.

Användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) och bekämpningsmedel är förbjuden inom ekologisk produktion. Krav- märkta ekobönder kontrolleras varje år av oberoende kontrollorgan.

Riksdagens mål är att andelen certifierad ekologisk odling ska vara minst 20 procent av landets jordbruksmark. I Skåne är andelen 5 procent.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu