• Signerar sociala pelaren. Antonio Tajani, Europaparlamentets talman, Jean-Claude Juncker, kommissionens ordförande och Jüri Ratas, premiärminister i Estland som är ordförandeland.
Göteborgs Fria

Detta är sociala pelaren som skrevs under på EU-mötet

EU:s nya sociala pelare signerades på toppmötet i Göteborg. Här är alla punkter som den innehåller.

På toppmötet i Göteborg den 17 november signerades EU:s nya sociala pelare. EU har tidigare sagts vila på tre pelare: Europeiska gemenskaperna, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och polisiärt och straffrättsligt arbete. Men kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade 2015 idén om att EU också borde ha en pelare för sociala rättigheter. Den 26 april i år godkände kommissionen pelaren och den 17 november i Göteborg signerade ordförandena för kommissionen, rådet och parlamentet texten.

I kort handlar den nya pelaren om rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd.

Utöver det signerade även Frankrike och Sverige ett avtal om samarbete kring grön innovation i samband med mötet.

Löfven var nöjd med toppmötet och twittrade att det är “avgörande för debatten om Europas framtid”.

Här är sociala pelarens 20 punkter

Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden

1. Rätten till utbildning och livslångt lärande.

2. Jämställdhet mellan könen.

3. Lika förutsättningar oavsett exempelvis ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

4. Aktivt stöd för att hitta sysselsättning.

Rättvisa arbetsvillkor

5. Säker och anpassningsbar anställning.

6. Löner som garanterar en anständig levnadsstandard.

7. Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning.

8. Dialog mellan arbetsmarknadens parter och att löntagare involveras i frågor som berör dem.

9. Balans i arbetslivet mellan jobb och fritid.

10. Hälsosamma, säkra och ändamålsenliga arbetsplatser.

Social trygghet och inkludering

11. Rätt till barnomsorg och skydd mot barnfattigdom.

12. Social trygghet

13. Rätt till skälig arbetslöshetskassa.

14. Minimiinkomst.

15. Skäliga pensioner.

16. Tillgång till överkomlig, förebyggande och botande sjukvård av god kvalitet.

17. Inkluderande i samhället av personer med funktionsnedsättningar.

18. Rätten till långsiktig vård.

19. Stöd och boende till hemlösa.

20. Tillgång till grundläggande tjänster som vatten, renlighet och energi.

Källa: https://www.europaportalen.se/teman/sociala-fragor-i-eu

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Unga drabbas av indragen assistans

Funktionsrörelsen vittnar om ökade avslag på personlig assistans. "De har tagit ifrån mig mina rättigheter", säger 22-åriga Nora Eklöv.

Stockholms Fria

"Dags för en solidarisk bostadspolitik"

Marknadsexperimentet har nått vägs ände. För att den kommande krisen inte ska leda de blåbruna till makten krävs ett nytänkande i bostadspolitiken, skriver Per Björklund.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu