Debatt


Göteborgs Fria

Breddning av Hjuviksvägen ingen bra lösning

I en debattartikel daterad måndag 10 juni uppmanar Nätverket Hjuviksvägen trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) att lämna ut nyttokalkylerna för vägprojektet. Hittills har inte vi i Alliansen heller tagit del av några sådana, skriver Martin Wannholt (M).

Våra synpunkter på projektet är dock desamma som 2011 då vi fick chansen att tycka till första gången på Förstudien för projektet. I ett gemensamt yttrande från Alliansen och socialdemokraterna poängterade vi då att vi efterlyser mer långsiktigt hållbara lösningar för transporter till och från Öckerö kommun. Hjuviksvägen är den enda förbindelsen och är redan idag tungt trafikerad. Vi står därför kvar vid att man borde se över nya dragningar istället för att genomföra breddningar på den aktuella sträckan. Precis som framkommit i tidigare skrivelser riskerar vägen att bli än mer barriär än vad den redan är.

Det handlar framförallt om att ha en dräglig miljö i närområdet för de boende och samtidigt ge Öckerö kommun goda kommunikationer för fortsatt hållbar tillväxt. Att ha tung trafik tätt inpå husknuten är inte önskvärt ur något perspektiv. Det finns inga alternativ att köra farligt gods via väg till Norra Skärgården. Just därför är Trafikverkets föreslagna lösning inte önskvärd.

Nyligen var ärendet uppe i Göteborgs kommunstyrelse igen. Inget nytt hade tillkommit. Från Alliansens sida ingav vi ett yrkande med likalydande formuleringar som det vi lämnade i oktober 2011. Tyvärr ville inte socialdemokraterna vara med denna gång. Har (MP) och (V) ännu en gång kört över (S)?

Fakta: 

Debattörer:

Martin Wannholt (M)

Kommunalråd, 1.vice ordförande trafiknämnden

Birgitta Simonsson (M)

1.vice ordförande SDN Västra Hisingen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu