Fria Tidningen

Försvarsberedningens rapport – ”visionslös”

– Vi tycker att rapporten tar ett brett säkerhetspolitiskt perspektiv men den är visionslös och den placerar inte in Sverige som en aktiv aktör i de olika skeendena som analysen beskriver, säger Sofia Tuvestad, politisk handläggare för IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, som är en av flera civilsamhällesorganisationer som står bakom skuggberedningen.

Försvarsberedningens rapport har som syfte att göra en omvärldsanalys och titta på den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen, både regionalt och globalt. Bland annat fokuserar rapporten på Rysslands militärreform och konstaterar ett militärt angrepp mot Sverige är fortsatt osannolik under överskådlig tid. Men att Sverige samtidigt dragit ner stödet till aktörer som arbetar för en demokratisk utveckling i Ryssland är ingenting som nämns. Sofia Tuvestad anser därför att säkerhetsdebatten måste vidgas och inkludera en bredare konsekvensanalys.

– I rapporten beskrivs omvärlden som något som bara sker och Sveriges roll finns inte med. Det behöver bli mer proaktivt. Vad vill Sverige vara en röst för? säger hon.

I skuggberedningen ”Det löser sig säkert” som IKFF tagit fram medverkar nio organisationer med analyser och rekommendationer kring frågor som rör människors och samhällens säkerhet och som kräver civila lösningar. Där kritiseras också ett avsnitt ur Försvarsberedningens rapport som tar upp den arabiska våren. Man menar bland annat att analysen av Sveriges roll som vapenexportör borde bli tydligare och efterlyser ett resonemang kring konsekvenserna av svensk vapenexport med dess eventuella hinder för en demokratisk utveckling i regionen.

Men att Sveriges roll glöms bort i konsekvensanalysen av läget i exempelvis Mellanöstern är ingenting som Cecilia Widegren (M), vice ordförande i försvarsutskottet, håller med om .

– Vi skriver i rapporten om att EU har en viktig roll i att stödja demokratiutvecklingen och öppna sin marknad mot länderna i Mellanöstern och Nordafrika. I den processen är Sverige en viktig röst för frihet, demokrati och integration och tillsammans verkar vi för detta bland annat genom vårt engagemang i EU.

Frågan om varför Sveriges roll som vapenexportör inte diskuteras av försvarsberedningen får inget svar. Widegren förklarar att Försvarsberedningen ska avgränsa sitt arbete och hänvisar till att andra forum också diskuterar och rapporterar

– Angående vapenexporten så finns det en annan parlamentarisk utredning som för närvarande ser över frågan. Det är viktigt att ha regler som tydliggör vilka länder, och på vilka grunder, som Sverige kan exportera vapen till.

Sofia Tuvegren tycker att det är bra att Försvarsberedningen har tagit med flera aspekter i sin rapport, men är rädd att konsekvensanalysen faller bort till nästa rapport som mest kommer att handla om försvarspolitik med fokus på det militära.

– Det är bra att rapporten tar med olika aspekter. Men vi vill se en konsekvensanalys. Var resurser behövs och vad vi behöver göra, säger hon.

Tuvestad tror att försvar- och säkerhetspolitik ofta uppfattas som någonting tekniskt och otillgängligt. Men inom ett politiskt område som handlar om så pass mycket pengar, med en försvarsbudget på cirka 40 miljarder kronor, anser hon att det demokmratiska samtalet måste bli självklart. Nu hoppas hon att skuggberedningen ska hjälpa till att bredda den säkerhetspolitiska debatten, så att den i framtiden kan handla mer om nedrustning, konfliktförebyggande och insatser för att motverka klimatförändringen.

–Vi vill visa att försvarspolitiken inte är otillgänglig. Vi jobbar hårt för att sprida skuggberedningen med de resurser vi har, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stor brist på hyresrätter i Skåne

Av Skånes 33 kommuner uppger alla förutom två att det råder brist på hyreslägenheter. Det visar länsstyrelsens bostadsanalys för 2013.

Skånes Fria

Köpare och säljare i samma lokaler

I Malmö delar säljare av sexuella tjänster och köpare av sexuella tjänster väntrum och lokaler. "Det är inget bekymmer", säger Susanne Streer, chef för Råd- och stödteamet sexuella tjänster i Malmö.

Skånes Fria

”Hemtjänsten måste bli mer än mat-och-sov-klocka”

Social samvaro, städning och dusch är de insatser inom hemtjänsten som oftast prioriteras bort, enligt Kommunal. Linda Behrmann, undersköterska i Göteborg, har tröttnat på resursbristerna och kämpar för förändring.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu