Sverige har undertecknat historiskt vapenavtal | Fria.Nu
Fria Tidningen

Sverige har undertecknat historiskt vapenavtal

Sverige var ett av de första länderna som i måndags undertecknade FN:s internationella vapenhandelsavtal. Fredsrörelsen jublar men nu ökar också pressen på Sverige att stödja andra länder att följa avtalet.

Sedan i måndags kan det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT) undertecknas. Avtalet reglerar försäljningen av konventionella vapen och antogs av FN i april i år, efter sju års förhandlingar. Syftet med avtalet är bland annat att det ska binda stater att etablera nationella kontrollsystem för vapenhandel, vilket många länder i dag saknar. I måndags undertecknades avtalet av Sverige och ett 60-tal andra stater. Amnesty, Svenska kyrkan, Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) som har följt arbetet med avtalet under lång tid glädjs över att det äntligen är färdigt. Samtidigt trycker de på att det nu är viktigt att Sverige ger resurser och kunskap för att flera länder ska kunna följa avtalet.

– Det är nu upp till världens stater att tillämpa detta nya globala regelverk så att dess syfte att minska mänskligt lidande och främja fred och säkerhet uppfylls. Här har Sverige en viktig roll att bistå andra länder inom avtalet med kunskap och ekonomiska resurser, säger Sofia Walan, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen i ett pressmeddelande.

Men det kan dröja innan flera andra länder väljer att skriva under avtalet, bland annat USA. Obamaadministrationen har officiellt gett sitt stöd till avtalet men även om det undertecknas måste kongressen godkänna det innan det blir juridiskt bindande. Rachel Stohl, jurist vid den oberoende tankesmedjan Stimson Center i Washington säger till nyhetsbyrån IPS att andra länder troligen kommer vänta på att USA skriver under innan de fattar sina slutgiltiga beslut. Varken Ryssland eller Kina har ännu gett besked om de kommer skriva under.

– USA är världens största exportör av vapen - andra länder kommer att tänka att om USA skriver under så kan inte avtalet vara alltför negativt för den lagliga handeln. Genom att underteckna avtalet skulle det sända en signal till resten av världen att världens största vapenexportör tar sitt ansvar, säger Rachel Stohl.

Annons

Rekommenderade artiklar

Politiker oense om Husbykommitté

Tillsätt en Husbykommission som utreder både händelserna i Husby och situationen i segregerade områden i stort. Det föreslår flera svenska och internationella forskare. Men från politiskt håll råder delade meningar om det behövs.

Fria Tidningen

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu