Debatt


Mikael Johansson Skånes brukarförening och Anders Åkesson Regionråd (Mp)
Skånes Fria

Lätta på reglerna för missbrukare

Under de senaste åren har det gjorts en del åtgärder för att stärka opiatbrukarnas ställning i vården. Det handlar om en förstärkt vårdgaranti, mer pengar till de landsting som klarar av att korta köerna, öppna jämförelser – och nu senast fritt vårdval i Region Skåne, något som beräknas komma igång under 2014.

Samtidigt som vi sett denna positiva utveckling så har Socialstyrelsen inte agerat lika aktivt. Med de nuvarande riktlinjerna som myndigheten satt har behandlingsformen haft en begränsad effekt på vården för personer med opiatberoende. Vi anser att dessa måste revideras så fler liv kan räddas. Det är dags att behandlingsformens riktlinjer och föreskrifter släpper det repressiva oket och att behandlingen av opiatmissbrukare jämställs med all övrig vård.

Trots att det alltså återstår en hel del innan opiatberoende i substitutionsbehandling behandlas som alla andra inom vården, så har situationen ändå förbättrats under senare år. Numera är intagningskraven sänkta till ett års dokumenterat opiatberoende och man ska vara 20 år gammal, vilket är bra och ett fall framåt. Fler människor får tillgång till den behandlingsform som många opiatberoende behöver. Det innebär att fler kan komma tillbaka till studier eller arbete och få ett allmänt drägligare liv med en förbättrad hälsa.

Region Skånes vårdval kommer att möjliggöra en större geografisk spridning av mottagningarna i Skåne. Men ska man som Socialstyrelsens föreskrifter säger vara tvingad att komma dagligen under de första sex månaderna då är det nästan nödvändigt att inte bo allt för långt ifrån sin vårdgivare. Möjligheten till ett fritt vårdval ska givetvis gälla alla.

Det är också väsentligt att mottagningar och kliniker inte har formen av kontrollstation, de måste och ska istället vara mottagningar som kan erbjuda så väl kroppsligt som psykosocialt stöd för de som så önskar.

Vi anser vidare att man ska ha möjlighet att byta vårdgivare samtidigt som patientsäkerheten upprätthålls. Andra patientgrupper kan byta vårdgivare vilket även måste vara möjligt för gruppen opiatberoende.

Behovet av en nationell lagstadgad vårdgaranti är en annan sak som är nödvändig för opiatmissbrukare, på samma sätt som finns i Norge och Danmark.

Vi ser det som helt rimligt att man inte ska behöva vänta mer än 30 dagar innan man erbjuds plats i en substitutionsbehandling. Köer till denna typ av vård innebär stora konsekvenser för så väl samhället i stort som för individen. Samhället accepterar inte köer på andra områden inom vården och det ska inte göras inom gruppen opiatberoende heller.

Skånes brukarförening får fortfarande samtal där människor med opiatberoende stått i kö långa tider, trots att Region Skåne är ett av de landsting som ökat platserna i vårdprogrammen mest. Grunden måste vara att om man vill in i behandling så bör det gå så fort som det bara är möjligt. Vi vet att motivation ofta är en färskvara.

Det finns i Skåne utmärkta exempel på bra mottagningar för opiatmissbrukare som exempelvis forskningsmottagningen Matris i Malmö och en interimsbehandling i Lund där man i princip kan gå direkt från gatan in i behandling.

Det ska inte behöva vara så väldigt komplicerat att ge någon ett drägligare liv och en möjlighet att samla ihop sig och återfå kontrollen över det egna livet genom en god behandling.

Det gagnar både samhället i form av minskade kostnader för kriminalitet med mera men framförallt innebär det en vinst för den enskilde brukaren i form av en bättre hälsa och förbättrad eller förnyad kontakt med anhöriga.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu