V lämnar frågan om ändrat utgiftstak | Fria.Nu
Fria Tidningen

V lämnar frågan om ändrat utgiftstak

Hallå där Ulla Andersson, vice ordförande i Vänsterpartiet, som lämnar frågan om att ändra budgettaken för statens utgifter. Partiet ska istället fokusera på full sysselsättning.

Varför har ni ändrat er om budgetreglerna?

– I valrörelsen 2010 tappade vi fokus på frågan om sysselsättning eftersom debatten istället kom att handla om utgiftstakets utformning. Nu har vi prioriterat om och säger istället att frågan om utgiftstaket är underordnad diskussionen om full sysselsättning. Vi vill fokusera på det som är viktigt för att bekämpa arbetslösheten.

Varför har ni gjort den här omprioriteringen?

– De senaste årens åtstramande penningpolitik har gjort massor av människor arbetslösa och överskottsmålet innebär att 35 miljarder kronor per år ska finnas som överskott. Vi vill att de här pengarna istället ska investeras i nya arbetstillfällen. Det är inte rimligt att vi i dag har 420 000 personer som är arbetslösa, varav hälften är långtidsarbetslösa.

Vad föreslår ni istället?

– Vi vill se en budget i balans istället för årliga överskott på cirka 35 miljarder så att arbetslösheten kan pressas ner och vi vill också att penningpolitiken ska ha ett tydligt sysselsättningsmål. Dessutom vill vi se ettåriga utgiftstak istället för nuvarande tre.

Hur ser ni på att Socialdemokraterna i somras gick ut och ville se över överskottsmålet?

– Det är inte bara Socialdemokraterna som har öppnat upp för en diskussion om överskottsmålet. Både LO och TCO vill ändra på detta och jag tror att det är viktigt att försöka söka breda allianser. Jag tror att fler och fler har insett att massarbetslösheten har bitit sig fast och att gårdagens lösning inte är framtidens.

Nuvarande budgetregler:

Det nuvarande budgetpolitiska ramverket bygger på fyra delar:

Överskottsmålet – Ett mål för den offentliga sektorns sparande som ska ha ett överskott på en procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.

Utgiftstaket – Ett tak för statens utgifter som riksdagen fastställer och som gäller tre år framåt. Utgiftstaket visar vilka ramar det finns för utgifter och skatteuttag för att nå överskottsmålet.

Budgetbalans i kommunsektorn – Ett krav som innebär att varje kommun och landsting ska budgetera för ett resultat i balans, där kostnaderna matchar intäkterna.

Stram budgetprocess – Överskottsmålet och utgiftstaket ger det totala ekonomiska utrymmet i budgetprocessen. Huvudlinjen är att utgiftsökningar inom ett område måste täckas av utgiftsminskningar inom samma område. Budgetförslaget ska omfatta alla inkomster och utgifter samt andra betalningar som påverkar statens lånebehov.

Källa: Regeringen

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny lag ska underlätta kameraövervakning

Regeringen vill göra det enklare att sätta upp övervakningskameror. I ett nytt lagförslag föreslås att viss övervakning ska kunna ske utan tillstånd från länsstyrelsen. Men förslaget möter kritik.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu