Fria Tidningen

Ny lag ska underlätta kameraövervakning

Regeringen vill göra det enklare att sätta upp övervakningskameror. I ett nytt lagförslag föreslås att viss övervakning ska kunna ske utan tillstånd från länsstyrelsen. Men förslaget möter kritik.

Butiker, banker, tunnelbanor, parkeringshus och uttagsautomater är platser där det enligt lagförslaget ska bli enklare att sätta upp övervakningskameror. Istället för att söka tillstånd från länsstyrelsen som man behövt göra tidigare, ska det nu räcka med en anmälan om att en övervakningskamera har satts upp på dessa platser. På Datainspektionen är man kritisk till förslaget.

– I vårt remissvar till utredningen var vi kritiska till förslaget att kameraövervakning med rätt att spela in bilder i butiker ska vara tillåtet utan tillstånd eftersom det innebär en viss integritetsförlust, säger Hans-Olof Lindblom, chefsjurist på Datainspektionen.

I den nya lagen ska det också tydligt framgå att målet att utreda och avslöja brott är ett tungt skäl för övervakningen. Samtliga platser där övervakning får ske utan tillstånd är särskilt utsatta för säkerhetsrisker, där våld, rån och hot kan förekomma.

– När det gäller kameror på tunnelbanan hade vi inga synpunkter i remissvaret, eftersom det är platser där säkerheten måste gå först, säger Hans-Olof Lindblom.

Det nya lagförslaget innebär också att privatpersoner som har blivit filmade av en olagligt uppsatt kamera kan begära skadestånd. För att stärka integritetsskyddet ytterligare ska även sekretesskyddet för inspelat material stärkas och Datainspektionen får en central tillsynsroll.

– Det här ställer högre krav på oss som tillsynsmyndighet när det kommer in en anmälan om integritetsbrott. Men min förhoppning är att försvagningen av integritetsskyddet i förslaget kan balanseras av bättre tillsynsmöjligheter, säger Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen.

Nu ska förslaget granskas av lagrådet. Om det går igenom är tanken att det ska börja gälla den 1 juli i år.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

V lämnar frågan om ändrat utgiftstak

Hallå där Ulla Andersson, vice ordförande i Vänsterpartiet, som lämnar frågan om att ändra budgettaken för statens utgifter. Partiet ska istället fokusera på full sysselsättning.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu