Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Indien är på väg att införa medborgarlön

I måndags meddelade Indiens premiärminister att regeringen ska börja jobba på att införa basinkomst, eller som det ofta kallas i Sverige: medborgarlön. Att världens näst folkrikaste land nu följer efter bland annat Brasilien och Iran är ett resultat av det pilotprojekt med basinkomst som Indiens Self employed women’s association (SEWA) med stöd från Unicef genomfört i åtta byar. Vuxna invånare fick i ett drygt år en basinkomst på 200 rupier per månad, barn fick hälften.  Det fanns inga villkor kopplade till utbetalningarna utan det var helt upp till mottagarna vad pengarna skulle användas till. Resultatet blev bättre kost, hälsa, boende och infrastruktur. Skolgången ökade tre gånger mer än i de byar som inte fick basinkomst och som användes som referensobjekt. Fler fick sjukvård och den ekonomiska aktiviteten ökade. Sammantaget var konsekvenserna av basinkomst så positiva att regeringen nu alltså vill införa det på bred front.

Indiens folk är att gratulera, inte minst de fattiga som med detta får både trygghet och makt över sina liv. Frågan är när vi i den rika världen anser oss ha råd med den grundtrygghet och frihet som allt fler fattiga delar av världen klarar av att prioritera. Vilket blir Sveriges pilotområde?

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu