Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Sossarnas dubbelspel

Sossarna var själva drivande i att genomföra den ordning som ger en minoritetsregering makten att besluta budgeten, skriver Lennart Fernström.

Inledare Omröstningen om en höjd gräns för statlig inkomstskatt och lägre skatter för höginkomsttagare stoppades efter en juridisk och politisk såpa av talmannen i torsdags. Det är riktigt illa ur två aspekter.

Dels i sak; det är inte de med höga inkomster som behöver lägre skatt. Därför bör grundavdraget höjas istället för gränsen för statlig skatt. Det skulle ge mer till dem som har minst istället.

Dels för formen; i en demokrati ska inte en minoritet diktera villkoren och i riksdagen finns en majoritet mot den höjda gränsen. Och att flytta beslut från riksdagen till de slutna regeringssammanträdena är ytterligare ett steg från demokrati, inte minst så länge vi har en minoritetsregering.

Det finns dock något väldigt obehagligt i Socialdemokraternas sätt att driva frågan. Sossarna var nämligen själva drivande i att genomföra den ordning som ger en minoritetsregering denna makt. Skillnaden var att de då själva utgjorde minoritetsregeringen. Ansvaret för att vi nu har denna situation faller alltså tillbaka på sossarna själva två gånger om, även om det är regeringen och talmannen som nu drar nytta av det.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu